Naar inhoud

Nutswerken Schransdriesstraat - fase 5 gestart

Op maandag 26 november zijn de werken fase 5 gestart. De Schransdriesstraat is afgesloten voor alle verkeer vanaf het kruispunt met de Houtseweg tot aan brug 6 (Den Hout). Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via brug 5 (Beerse centrum). Fietsverkeer wordt plaatselijk langs de werken geleid.

logo buitengewoon Beerse

foto: Dirk Oris

 

 

 

De werken situeren zich aan de onpare huiszijde tussen het kruispunt met de Oostmalseweg-Kapelstraat en de gemeentelijke basisschool Schransdries - Schransdriesstraat 45. Het verkeer op de Schransdriesstraat kan steeds beurtelings de werf passeren door middel van tijdelijke driekleurige verkeerslichten. Fietsers krijgen binnen de werfzone een veilige doorgang tegen de as van de rijbaan. De werken worden uitgevoerd in 5 fases.
 

Fase 1: vanaf het kruispunt Oostmalseweg-Kapelstraat tot het kruispunt Mezenstraat

Tijdens die fase wordt de Geelgorsstraat voor enkele dagen enkelrichting voor het verkeer dat van de Schransdriesstraat komt. Het verkeer dat uit de Larenstraat komt, wordt dan plaatselijk omgeleid.

status: werken afgerond        

               

Fase 2: vanaf het kruispunt met de Mezenstraat tot het kruispunt met de Pastoor Mensaertstraat

Tijdens fase 2 wordt de Mezenstraat voor enkele dagen enkelrichting voor het verkeer dat van de Schransdriesstraat komt. Het verkeer dat uit de Pastoor Carpentierstraat komt, wordt dan plaatselijk omgeleid.

status: werken afgerond        

 

Fase 3: vanaf het kruispunt met de Pastoor Mensaertstraat tot gemeentelijke basisschool Schransdries - Schransdriesstraat 45

De werken in fase 3 situeren zich vanaf tandarts Bart Thijs (hoek Pastoor Mensaertstraat) tot en met de hoofdingang van basisschool Schransdries - Schransdriesstraat 45.

Het zebrapad ter hoogte van de hoofdingang verdwijnt.

Pastoor Mensaertstraat (kruispunt met de Schransdriesstraat inbegrepen in de werf) wordt eenrichtingsverkeer: inrijden kan via de Schransdriesstraat en uitrijden via Holleweg. Het gedeelte tussen Holleweg en de fietstoegang is in beide richtingen toegankelijk voor fietsers. Het resterende gedeelte tot Schransdriesstraat is niet toegankelijk voor fietsers.

Schransdriesstraat: zuidelijk fietsverkeer richting school wordt doorgestuurd naar het zebrapad ter hoogte van de ingang van GIBLO en zo verder via fietspad naar de hoofdingang van basisschool Schransdries. Uitgaand fietsverkeer van de school volgt de omleiding via Pastoor Mensaertstraat-Holleweg-Pastoor Carpentierstraat.

De gemachtigd opzichter die aan de hoofdingang van basisschool Schransdries stond, staat nu aan de zijtoegang in de Pastoor Mensaertstraat.

status: werken afgerond

Fase 4: vanaf hoofdingang basisschool Schransdries tot zebrapad ter hoogte van Walbers

In fase 4 wordt er gewerkt aan het gedeelte tussen het zebrapad aan de hoofdingang van basisschool Schransdries tot aan het zebrapad aan Walbers. Zebrapad en toegang naar Walbers blijven vrij!

In deze fase wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd richting brug 6. Het verkeer +3,5T uit het noorden wordt opgevangen voor brug 6 en omgeleid via Polendam-brug 5 (centrum). Verkeer -3,5T uit het noorden wordt omgeleid via Houtseweg. Doorgaand verkeer wordt opvangen in Rijkevorsel (N131-Beersebaan) en doorgestuurd via Merksplas.

Tijdens de werken is de parking aan de kerk enkel beschikbaar voor personenwagens. Het busverkeer van GIBLO gaat via Sint-Michielstraat. Om dat busverkeer vlot en veilig te laten verlopen, wordt er in Sint-Michielstraat een parkeerverbod ingevoerd.

Schransdriesstraat: zuidelijk fietsverkeer richting school kan via hoofdingang van basisschool Schransdries. Noordelijk fietsverkeer wordt omgeleid via Vaartstraat-Holleweg-Pastoor Mensaertstraat. Het fietsverkeer kan ook via Sint-Michielstraat en doorsteek aan de kerk de school bereiken.

Fietsverkeer uit Vinkenpad en Houtseweg volgt een omleiding via Vaartstraat-Holleweg-Pastoor Mensaertstraat. 

Aanvang van de werken: 19 november 2018                 
Einde van de werken: 26 november 2018

Fase 5: afsluiten Schransdriesstraat vanaf zebrapad Walbers tot brug 6

Tijdens fase 5 wordt de werf afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat betekent Schransdriesstraat vanaf zebrapad Walbers tot brug 6, Vaartstraat vanaf nr. 3 en Houtseweg vanaf Vissersstraat.

Het verkeer wordt omgeleid via de as Polendam-brug 5 (centrum)-N132-N12 en omgekeerd.

Fietsers krijgen via een gangetje doorgang door de werf.

Walbers blijft bereikbaar via Schransdriesstraat.

De grote impact voor de lijnen 431, 433 en 435. Meer info op www.delijn.be.

Aanvang van de werken: 26 november 2018                 
Einde van de werken: 4 december 2018               

 

Timing werken

Bovenstaande data zijn afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden. De exacte data van enkelrichtingsverkeer per fase en eventuele wijzigingen worden verder gecommuniceerd via onze website. De plannetjes van de werken kan je onderaan terugvinden.

 

Probeer de werkzone te vermijden

Wij doen hierbij een warme oproep aan het doorgaand verkeer om de werkzone niet extra te belasten en om te rijden via het centrum van Beerse. Je kan de werkzone best vermijden indien je er niet moet zijn. We doen ons uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken.

 

Meer informatie? dienst mobiliteit – tel. 014 62 27 71 – e-mail: mobiliteit@beerse.be

Datum van het bericht: dinsdag 20 november 2018
Huidig nieuwsoverzicht