Naar inhoud

Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - verkiezingen

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: woensdag 10 oktober 2018
Huidig nieuwsoverzicht