Naar inhoud

Naar de stembus op zondag 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. In België is de stemming verplicht. Je kan stemmen tussen 8 en 15 uur. Heb je 1 oktober 2018 nog geen oproepingskaart ontvangen, ga dan voor een duplicaat langs op de dienst burgerzaken.

digitaal stemmen

 

 

 

 

 

 

Wat breng je mee?

- je oproepingskaart (bij verlies vraag je een duplicaat op het gemeentehuis - dienst burgerzaken)
- je identiteitskaart of bewijs van verlies (politiekantoor) of geldig paspoort.

 

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Je kan je in bepaalde gevallen verontschuldigen. Je moet dat wel staven met de juiste bewijsstukken. Je kan ook een volmacht geven aan een andere kiezer als je voldoet aan de voorwaarden die in het kiesdecreet voorzien zijn. Bovendien moet je telkens het juiste bewijsstuk indienen:

 • 1) medische redenen: een medisch attest 
 • 2) werken in het buitenland (kiezer en gezinsleden): een attest van de werkgever 
 • 3) werken in België: een attest van de werkgever 
 • 4) schipper, marktkramer of kermisreiziger (kiezer en gezinsleden): een attest waaruit de uitoefening van je beroep blijkt. 
 • 5) je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming: een attest van de directie van de inrichting waar je je bevindt. 
 • 6) geloofsovertuiging: een attest van de religieuze overheid 
 • 7) je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan: een attest van de directie van de instelling waar je studeert. 
 • 8) je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. Je komt met de nodige bewijsstukken (vb. boekingsbewijs) uiterlijk op 12 oktober 2018 een attest aanvragen op het gemeentehuis. Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je een verklaring op erewoord ondertekenen.

 

Wat moet je doen om een volmacht te geven?

 • Zoek iemand die voor jou wil gaan stemmen.
 • Ga naar het gemeentehuis voor een volmachtformulier (als je de naam van diegene meebrengt die voor je wil gaan stemmen dan kunnen we het formulier volledig invullen) of download het formulier op https://vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier (kijk goed na of je geen extra document nodig hebt).
 • Onderteken beiden het volmachtformulier en geef het aan diegene die voor jou gaat stemmen.
 • Voeg de oproepkaart en je bewijs van afwezigheid samen aan je volmachtformulier.

De volmachtkrijger moet eerst voor zichzelf gaan stemmen en daarna pas met de volmacht.

 

Je kan niet gaan stemmen en je wil geen volmacht geven?

Kan je niet gaan stemmen omwille van één van de bovengenoemde redenen en wil je geen volmacht geven? Breng dan je oproepingskaart samen met het nodige bewijsstuk (zie boven) binnen op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Heb je geen geldig bewijsstuk? Schrijf dan kort de reden van je afwezigheid op en verzamel op de dag van de verkiezingen bewijsstukken in het land waar je bent. Je kan een voorbeeldformulier afhalen op de dienst burgerzaken.

 

Oefenen met de stemcomputer

Je kan oefenen op drie locaties in Beerse vanaf 18 september tot 8 oktober 2018:

> in het gemeentehuis van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, op maandagavond van 17.30 tot 20 uur en op woensdag van 13 tot 15 uur.
> Lokaal dienstencentrum De Ontmoeting – Boudewijnstraat 10: elke werkdag van 9 tot 16 uur.
> Woonzorgcentrum Home Heiberg – Heibergstraat 17: elke werkdag van 9 tot 16 uur.

Bij vragen of onduidelijkheden helpt een medewerker je graag verder!

Meer informatie? dienst burgerzaken – tel. 014 61 19 71 – e-mail: burgerzaken@beerse.be

Datum van het bericht: vrijdag 14 september 2018
Huidig nieuwsoverzicht