Naar inhoud

03/09/2018: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - Carwash - De Kempengalm

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 03 september 2018
Huidig nieuwsoverzicht