Naar inhoud

27/08/2018: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - Classic Spirits 2018

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 27 augustus 2018
Huidig nieuwsoverzicht