Naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek herziening stedenbouwkundige verordening woonkwaliteit

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beerse keurde op 2 juli 2018 het ontwerp van de gewijzigde verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit principieel goed.

Deze stedenbouwkundige verordening is sinds 2014 van toepassing in Beerse. Nieuwe evoluties inzake duurzaamheid en innovatie zijn echter moeilijk te verenigen met de bestaande verordening. Een aantal aanpassingen zijn daarom noodzakelijk om de kwaliteit van toekomstige woonprojecten te garanderen.

logo Beerse

Over het aangepaste ontwerp wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 3 september 2018 tot en met 2 oktober 2018 kan je het ontwerp op deze website consulteren. Je kan het ontwerp in die periode ook inkijken op het gemeentehuis, bij dienst Omgeving, Bisschopslaan 56 in 2340 Beerse.

Adviezen, opmerkingen of bezwaren over de wijzigingen van deze verordening kan je schriftelijk, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, bezorgen aan

  • het college van burgemeester en schepenen, dienst Omgeving, Bisschopslaan 56 – 2340 Beerse
  • of mailen naar omgeving@beerse.be. In het onderwerp van de mail gebruik je bij voorkeur het woord ‘verordening woonkwaliteit’.
Datum van het bericht: vrijdag 31 augustus 2018
Huidig nieuwsoverzicht