Naar inhoud

Kennisgeving publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven in het gemeentehuis van Beerse of via www.omgevingvlaanderen.be.

De Programmatische Aanpak Stikstof heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale beschermingszones in Vlaanderen, door de (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijk effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieu-effectrapportage opgestart. 

Voor meer informatie:

> Website: www.mervlaanderen.be 

> Gratis nummer: 1700

Datum van het bericht: donderdag 16 augustus 2018
Huidig nieuwsoverzicht