Naar inhoud

Informatie voor kandidaten die wensen op te komen bij de verkiezingen van 14 oktober 2018

Vanaf nu kunnen partijen digitaal een voordrachtsakte aanmaken. Om de taak van de lijstindieners en die van de voorzitters van de hoofdbureaus te vereenvoudigen, stelt de Vlaamse overheid een webtoepassing ter beschikking waarmee lijstindieners hun voordrachtsakte digitaal kunnen aanmaken.

stemmen op computer

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheden van de webtoepassing

 • een kandidatenlijst aanmaken
 • kandidaten manueel toevoegen of importeren van een lijst (via een .csv-bestand)
 • digitale ondertekening door kandidaten
 • ingeven van getuigen voor het hoofdbureau 
 • ingeven van aftredende raadsleden die de lijst steunen
 • digitale ondertekening door ondersteunende raadsleden

URL

https://kandidatena.vlaanderenkiest.be/vlr2018_ma1x/landing/nl/ma1l

Inloggen gebeurt met eID en pincode (desktop, laptop).

 

Ondersteuning

Op de site - bij  'vorming voor kandidaten' - vind je:

 • de handleiding
 • een video (6 min.)
 • een faq met de kenmerken van het .csv-bestand, nodig voor het importeren van een lijst
 • andere faq over het digitaal aanmaken van de voordrachtsakte

Voordelen

 • De digitale aanmaak vereenvoudigt de voorbereiding van de voordrachtsakte. De software controleert onder meer automatisch op de leeftijd van een kandidaat, dubbele kandidatuur, aantal kandidaten, pariteit, lengte van de lijstnaam, lengte van de achternaam, ... .
 • Kandidaten kunnen digitaal (en dus vanop afstand) hun kandidatuur ondertekenen.
 • Het identificatienummer (en het binnenhalen van de lijst) versnelt de verwerking van de voordrachtsakten in het hoofdbureau.
 • Het reduceert de kans op fouten en aanpassingen na 15 september 2018.

Hoe werkt het?

 • Een digitaal aangemaakte voordrachtsakte heeft een identificatienummer.
 • De lijsttrekker ondertekent de voordrachtsakte digitaal in de webtoepassing.
 • De voordrachtsakte (pdf-document) wordt afgedrukt. Het indienen van de voordrachtsakte gebeurt immers steeds op papier.
 • Kandidaten kunnen de voordrachtsakte nog op de 'klassieke' manier ondertekenen.
 • De lijsttrekker (of zijn gemachtigde) dient de vervolledigde voordrachtsakte, samen met de nodige bijlagen, op 15 september 2018 officieel in bij de voorzitter van het hoofdbureau. De voorzitter zal aanwezig zijn op het gemeentehuis tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur. Indien jouw partij dat wenst, kan het indienen van de akte op afspraak. Mail daarvoor naar burgerzaken@beerse.be en geef het uur van voorkeur door. Een bevestiging volgt nog. Alle bijlagen zijn op papier, ze moeten niet opgeladen worden in de webtoepassing. Voorbeelden van bijlagen: de machtiging om een gemeenschappelijk lijstnummer te gebruiken (art. 64 LPKD), de lijst van ondersteunende kiezers (oa. art. 69 LPKD).
 • Aan de hand van het identificatienummer kan de voorzitter van het hoofdbureau de in de webtoepassing ingevoerde gegevens in zijn toepassing (kandidatenbeheer) importeren.

Meer informatie? dienst burgerzaken - tel. 014 61 19 71 - e-mail: burgerzaken@beerse.be

Datum van het bericht: vrijdag 10 augustus 2018
Huidig nieuwsoverzicht