Naar inhoud

Omgevingsvergunning voor 2 windturbines op Beerse-Zuid

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 26 juli 2018 de aanvraag van W-kracht goedgekeurd voor het bouwen van een windturbinepark op het regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid (Biezenstraat en Beemdenstraat).

windmolen

Tijdens het openbaar onderzoek werden veel bezwaren ingediend. De deputatie is echter van oordeel dat de hinder die deze windturbines met zich meebrengen aanvaardbaar is. Ze legde wel een aantal bijzondere voorwaarden op.

Ook het gemeentebestuur van Beerse bracht eerder een voorwaardelijk gunstig advies uit. De bijzondere voorwaarden die door het college van burgemeester en schepenen is gegeven en opgenomen werd in de vergunning is dat er bij elke onderhoudsbeurt de software met betrekking tot slagschaduwgevoelige objecten nagekeken en afgestemd moet worden rekening houdend met de nieuwe gebouwen en veranderingen in de omgeving.

De bekendmaking van de omgevingsvergunning van W-Kracht is hier terug te vinden.

Datum van het bericht: donderdag 09 augustus 2018
Huidig nieuwsoverzicht