Naar inhoud

Botulisme in de vaart: blijf uit het water!

Er werden zieke en dode watervogels aangetroffen in de vaart die symptomen vertonen van botulisme. Veiligheidshalve vragen wij om NIET te zwemmen in de vaart. Dit is sowieso verboden. Je huisdieren laat je ook best niet in het kanaal Dessel-Schoten verkoeling zoeken.

vaart - foto André Aerts

Tref je dode of zieke watervogels en/of vissen aan, dan mag je onmiddellijk contact opnemen met hulpverleningszone Taxandria - tel. 014 42 22 22. Het is immers van belang dat de kadavers zo spoedig mogelijk worden verwijderd aangezien de kadavers en eventuele larven en vliegen, deze botulinetoxines wel bevatten. Als je belt, geef dan de locatie van de getroffen dieren zo nauwkeurig mogelijk aan de bevoegde diensten. Bedankt voor je medewerking!

Datum van het bericht: dinsdag 07 augustus 2018
Huidig nieuwsoverzicht