Naar inhoud

Waterbesparende maatregelen in onze provincie

Sinds deze week is de alarmfase (code oranje) voor droogte van kracht in heel Vlaanderen.

droogte

Het is al maanden zeer droog in grote delen van Vlaanderen. De peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn hierdoor sterk aan het dalen. Ook de grondwaterpeilen dalen meer dan normaal voor de tijd van het jaar en de landbouwkundige droogte neemt nog verder toe. Het drinkwaterverbruik is bovengemiddeld hoog. Ook de komende dagen blijft het droog, zonnig en zeer warm.

Ons water is kostbaar dus moeten we er spaarzaam mee omgaan en enkel gebruiken voor de essentiële toepassingen.

Provinciegouverneur Cathy Berx heeft op 26 april een politiebesluit ondertekend dat waterbesparende maatregelen oplegt in onze provincie. De maatregelen ter beperking van het waterverbruik gelden zowel voor drink/leidingwater als regen- en grondwater. De maatregelen zijn van toepassing voor zowel particulieren als voor openbare besturen.

Het politiebesluit bepaalt een verbod op gebruik van water:

> voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
> voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
> voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
> voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
> voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen tussen 20 en 8 uur;
> voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
> in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.


Gouverneur Cathy Berx roept eveneens op om in álle situaties spaarzaam en doordacht om te springen met water. Gebruik gezond verstand en verspil geen drinkwater aan niet-essentiële zaken. Gebruik drinkwater enkel en alleen voor het welzijn van mens en dier (drinken, voedsel, koken, reinigen van voeding, persoonlijke hygiëne). Ook regenwater kan enkel in dit kader gebruikt worden bv. voor het besproeien van een moestuin.

 

Hieronder kan je het politiebesluit downloaden. Op de website van de gouverneur vind je veelgestelde vragen mét antwoorden over de aanhoudende droogte. Klik hier.

Datum van het bericht: donderdag 26 juli 2018
Huidig nieuwsoverzicht