Naar inhoud

Belangrijke informatie voor vogelhobbyhouders!

Op dit ogenblik is er een dreigend gevaar voor besmetting met de ziekte van Newcastle van in gevangenschap gehouden vogels bij hobbyhouders. De ziekte verspreidt zich onverwacht en snel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft daarom een aantal belangrijke beslissingen genomen.

waarschuwingsbord

Artikel 1: Het verzamelen en het tentoonstellen van kippen, kalkoenen, parlhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven met uitzondering van reisduiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites) en het overdragen (verhoop, fift, ...) van bovenvermelde soorten naar of tussen hobbyhouders met inbegrip op openbare markten zijn verboden over gans het grondgebied.

Artikel 2: Deze beslissing treedt in werken op 2 juli 2018 en is van kracht voor dertig dagen.

 

Belangrijk om weten: De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

Voor meer informatie over de ziekteverschijnselen, bestrijding kan je terecht op de website van het FAVV: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/

Datum van het bericht: maandag 02 juli 2018
Huidig nieuwsoverzicht