Naar inhoud

02/07/2018: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Triatlon Den Hout Sportief vzw

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: maandag 02 juli 2018
Huidig nieuwsoverzicht