Naar inhoud

20/06/2018:Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod K.V.G. Beerse-Vlimmeren 70 jaar

BEKENDMAKING BESLUIT

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Datum bekendmaking is datum van dit bericht.

Datum van het bericht: woensdag 20 juni 2018
Huidig nieuwsoverzicht