Naar inhoud

Vissterfte op waterplas Oosteneinde

We kregen te kampen met vissterfte op de waterplas Oosteneinde. Als gemeente hebben we sportvisserij Vlaanderen gecontacteerd om onderzoek te doen naar de oorzaak van die sterfte. Zij hebben ons intussen laten weten dat de sterfte te wijten was aan acuut zuurstofgebrek.

visputten

De oorzaak daarvan is te vinden in de dikke sliblaag die zich op de bodem van de put bevindt. Door het in de volksmond genaamde ‘keren van de bodem’ heeft de bodem te veel ammonium en nitraat vrijgegeven waardoor vissen die zich op minder dan 20 cm bij de bodem bevonden, gestikt zijn.

Het probleem kan opgelost worden door het water te behandelen met coccolietenkrijt. Die behandeling kan pas gestart worden in het voorjaar 2019 omdat het water een bepaalde temperatuur moet hebben.

De gemeentelijke diensten maken een beheersplan op om dergelijk zuurstofgebrek in de toekomst te vermijden.

Vissen is nog steeds toegelaten mits de nodige vergunning die je kan aankopen op het gemeentehuis.

Meer gedetailleerde informatie over de waterkwaliteit kan je hieronder downloaden.

Datum van het bericht: woensdag 30 mei 2018
Huidig nieuwsoverzicht