Naar inhoud

Aangepaste dienstverlening in gemeentehuis

Enkele jaren geleden werden er op verzoek van de arbeidsgeneesheer al een aantal lokalen op het gelijkvloers van het gemeentehuis gesloten wegens schimmelvorming. Na recente metingen en gezondheidsproblemen van het personeel werd beslist om nu ook de resterende gelijkvloerse lokalen te sluiten.

schimmel

De metingen werden uitgevoerd door een onafhankelijk controle-organisme in opdracht van IDEWE. Zij stelden vast dat de richtwaarde van het Vlaams binnenmilieubesluit overschreden wordt. De lokalen vormen een ongezonde omgeving, zowel voor de medewerkers als voor de burger.

Zodra het nieuwe dienstverleningscentrum bij Tempelhof klaar is, verhuizen de diensten van het gemeentehuis samen met die van verschillende andere locaties daar naartoe. Meer info daarover vind je op https://ndc.beerse.be/. Op korte termijn moet de gemeente echter op zoek naar een andere tijdelijke oplossing.

Om jou als burger toch te kunnen blijven verder helpen op één gecentraliseerde plaats, verhuizen de diensten van het gelijkvloers naar de eerste verdieping. Vanaf eind april kan je de diensten onthaal, burgerzaken, omgeving (milieu, stedenbouw, mobiliteit), Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) en de dienst wonen Stadsregio Turnhout (vroegere Wooninfopunt) terugvinden op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Er wordt gezorgd voor een aangepast onthaal waar je je kan aanmelden zoals je dat in het verleden deed. Bij binnenkomst leidt een duidelijke bewegwijzering je via lift of trap naar onze onthaalmedewerkers. Als je daarbij moeilijkheden ondervindt, aarzel dan niet om ze meteen met ons te bespreken zodat we snel kunnen bijsturen.

Om die verdere dienstverlening te kunnen realiseren, verhuisden de diensten financiën, ICT en aankoop tijdelijk naar het Sociaal Huis in de Gasthuisstraat 49. Documenten voor de dienst financiën kunnen steeds afgegeven worden aan de onthaalmedewerkers in het gemeentehuis. Heb je toch nog verdere vragen, dan kan je de dienst financiën telefonisch bereiken op het nummer 014 62 29 76, e-mail: financien@beerse.be of je kan langskomen in het Sociaal Huis – Gasthuisstraat 49.

De verhuis is ook een opportuniteit om de nieuwe werking in de gezamenlijke locatie uit te proberen en verdere stappen te zetten in de integratie van gemeente en OCMW.

Omdat we een kwaliteitsvolle dienstverlening naar onze burger belangrijk vinden, streven we naar zo weinig mogelijk hinder. In afwachting van een definitieve oplossing, alvast bedankt voor je begrip!

 

 

Tip!

Via het e-loket en burgerloket kan je heel wat documenten van thuis uit aanvragen. Je krijgt het document digitaal in je mailbox. De documenten van de dienst burgerzaken (burgerloket) zijn 100 % juridisch bindend.

Zo bespaar je jezelf een verplaatsing naar het gemeentehuis.

 

 

Datum van het bericht: zaterdag 30 juni 2018
Huidig nieuwsoverzicht