Naar inhoud

Beerse ondertekent het SAVE-charter

Op 23 februari ondertekenden de vier gemeenten van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het charter is een initiatief van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen vzw). Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar geven hiermee een duidelijk signaal zich samen actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid.

Ondertekening SAVE-charter BRON: www.stadsregioturnhout.be

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar werken intensief samen. Op vlak van mobiliteit geeft één stadsregionaal mobiliteitsplan richting aan het beleid. Over de gemeentegrenzen heen worden verkeerveiligheidsacties opgezet, zoals het project Route2School waarbij stadsregionaal ingezet wordt op veilige routes naar school. In elke gemeente worden bovendien eigen acties genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn het veiliger maken van schoolomgevingen, aanleg van fietsstraten en fietsdoorsteken, opleggen van snelheidsbeperkingen, etc.

De vier gemeenten krijgen begeleiding van OVK om stadsregionaal een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dat actieplan worden de acties omschreven die de gemeenten willen realiseren in functie van de zeven SAVE-doelstellingen.

OVK is een lotgenotenvereniging die families ondersteunt die hun kind verloren hebben in het verkeer. OVK voert de strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

http://save.ovk.be

Datum van het bericht: dinsdag 27 februari 2018
Huidig nieuwsoverzicht