Naar inhoud

Hoogstraten licht op 7 december ondernemers in over adviesroute voor vrachtwagens

Het stadsbestuur van Hoogstraten start in de loop van 2018 met een adviesroute voor vrachtverkeer. Door overbodige vrachtwagens uit de dorpskernen te bannen, wenst het stadsbestuur de verkeersleefbaarheid voor haar inwoners te verbeteren. Op 7 december vindt in zaal De Welgezinde in het stadhuis de derde – EN LAATSTE - infovergadering plaats voor transporteurs, ondernemers, landbouwers en tuinders.

zwaar verkeer

(c) Ronald Everaerts

 

 

 In de dorpskernen van Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten zal vanaf het voorjaar van 2018 geen zwaar verkeer meer toegelaten worden, tenzij men een bestemming heeft op het grondgebied van Hoogstraten. Voor de Hoogstraatse transporteurs en ondernemers, die niet op de transportzone (Meer) gevestigd zijn, heeft de tonnagebeperking geen gevolgen. Zij zullen zich kunnen registreren op een ‘whitelist’, waardoor hun voertuigen en de voertuigen van hun leveranciers niet zullen worden beboet. Inschrijven op de whitelist is mogelijk via www.hoogstraten.be/adviesroute.

De instelling van een adviesroute voor vrachtwagens zal in een eerste fase vooral een effect hebben op de verbinding van noord naar zuid. De adviesroute zal het verkeer zoveel mogelijk afleiden naar de E19. Er zal een duidelijke signalisatie worden geplaatst die het vrachtverkeer de goede kant opstuurt. De installatie van vrachtwagensluizen met ANPRcamera’s in de dorpskernen van Hoogstraten, Meer en Meerle maakt het mogelijk om overtreders te registreren en te beboeten.

Infovergaderingen

Het stadsbestuur wenst de ondernemers met vestiging in Hoogstraten tijdig te informeren over de adviesroute voor vrachtverkeer. Ook al zal de tonnagebeperking niet gelden voor hen of hun leveranciers, toch is een extra woordje uitleg nuttig. Transporteurs, lokale ondernemers, tuinders, landbouwers en alle andere eigenaars van vrachtwagens dienen hun voertuigen immers te registeren op een ‘whitelist’. Voor de ondernemers van de transportzone zijn de informatievergaderingen ook belangrijk, aangezien zij wèl de adviesroute zullen moeten respecteren. Het stadsbestuur nodigt hen daarom allen uit op een infomoment in zaal De Welgezinde van het administratief centrum op 7 december om 20 uur.
Belangstellenden worden vriendelijk verzocht om zich voor deze informatievergaderingen in te schrijven, zodat we een zicht hebben op het aantal aanwezigen. Inschrijven kan met een mailtje naar pz.noorderkempen.verkeersconsulent@police.belgium.eu, waarbij men het aantal personen vermeldt dat op het infomoment aanwezig zal zijn.


Persmoment

Speciaal voor dit project heeft het stadsbestuur een animatiefilm laten realiseren die het principe van de adviesroute en de vrachtwagensluizen op een duidelijke manier uitlegt en die breed wordt verspreid om de bevolking - ook buiten onze stadsgrenzen - op de hoogte te brengen. Meer info:


Meer informatie? Dienst communicatie Hoogstraten - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten - e-mail: communicatie@hoogstraten.be - tel. 03 340 19 50

Datum van het bericht: maandag 04 december 2017
Huidig nieuwsoverzicht