Naar inhoud

Solo vliegen zonder vangnet... praktische gids voor alleenwoners

Of je er nu zelf voor koos of niet, ook als je alleen woont moet je je zaakjes op orde hebben en beslissingen nemen voor de toekomst, zowel op praktisch als op juridisch vlak. De nieuwe gids 'Solo vliegen – Praktische gids voor alleenwoners' helpt je alles op een rij te zetten.

Solovliegers

Tegen 2060 zal één op de twee huishoudens in België bestaan uit één persoon. In Brussel is dat al het geval. Alleenwoners kunnen jongvolwassenen zijn die net het ouderlijke nest verlaten hebben, veertigers die een nieuw leven beginnen na een scheiding, weduwes die alleen verder moeten na een leven lang samen, ouderen die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen maar die toch niet naar een woonzorgcentrum willen, … .
 
Welke ook hun situatie of profiel, alleenwoners zitten met problemen en/of vragen waar ze niet altijd een antwoord op vinden. De Federatie van het Notariaat en de Koning Boudewijnstichting komen hen te hulp met een nieuwe praktische gids. De gids is opgebouwd rond verschillende momenten en keuzes in een mensenleven: huisvesting, gezondheid, kinderwens, scheiding, overlijden van een partner, ouderdom, nalatenschap.

De gids is bedoeld voor iedereen die alleen woont maar hij kan ook nuttig zijn voor mensen uit hun omgeving (familie, vrienden,…). Hij biedt antwoorden op concrete vragen: hoe kan je via groepsaankopen energiekosten drukken? Kan iemand uit je vriendenkring medische beslissingen voor jou nemen als je zwaar ziek bent? Waar vind je meer informatie over adoptie, medisch geassisteerde zwangerschap, pleegouderschap? Wat doe je bij een scheiding of wanneer je partner overlijdt? Op wie kan je een beroep doen wanneer je zelf geen boodschappen (meer) kan doen, koken of poetsen? Wie erft er als er partner noch kinderen zijn? De gids geeft praktisch advies en nuttige adressen.

Deze nieuwe publicatie wil zo ook de reflex stimuleren om op voorhand bepaalde maatregelen te nemen. Het is niet omdat je alleen woont dat je er alleen voor staat.

Samenwerking tussen Koning Boudewijnstichting en Federatie van het Notariaat


De gids 'Solo vliegen – Praktische gids voor alleenwoners' past in de reeks praktische publicaties die de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat (Fednot) samen uitbrengen. Hij kan gratis gedownload worden via de website van Fednot: www.notaris.be/nieuws-pers/brochures of via de website van de Koning Boudewijnstichting. De gids kan ook gratis besteld worden via http://www.kbs-frb.be/. Dat is ook zo voor de andere praktische gidsen.

Datum van het bericht: dinsdag 31 oktober 2017
Huidig nieuwsoverzicht