Naar inhoud

Dienst omgeving werkt vanaf begin september enkel op afspraak voor efficiëntere dienstverlening

Vanaf 1 september 2017 werken de diensten van Omgeving (stedenbouw, milieu en mobiliteit) volledig op afspraak.

open op afspraak

Enkel voor de ‘snelle’ producten kan je bij het snelloket van Omgeving zonder afspraak terecht:

  • het inkijken van een openbaar onderzoek (als je daar geen verdere uitleg bij nodig hebt)
  • het afgeven van documenten en bezwaarschriften
  • het melden van zwerfkatten
  • het aanvragen van een signalisatievergunning of een parkeerverbod
  • het inschrijven voor groepsaankopen (bv. groene stroom)

Ook bij het Wooninfopunt kan je iedere maandagvoormiddag en elke eerste maandagavond van de maand terecht zonder afspraak. Die dienst geeft je gepersonaliseerd advies bij al je vragen over wonen.

Voor alle andere zaken kan je een afspraak maken door een e-mail te sturen naar omgeving@beerse.be of te bellen naar 014 62 25 87. Een afspraak kan ook gemaakt worden aan het snelloket Omgeving.

Door in te zetten op het werken op afspraak willen we de burger nóg beter van dienst zijn:

  • de wachtrijen worden ingekort
  • dossiers kunnen beter worden voorbereid
  • we garanderen zoveel mogelijk de privacy
  • het personeel kan zo efficiënt mogelijk ingezet worden op de juiste momenten.
  • jij kan je bezoek aan het gemeentehuis beter inplannen

Op die manier streven we naar een maximale klanttevredenheid.

Om de afspraken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zal door de medewerker die je verder helpt al informatie gevraagd worden waardoor je tijdens je afspraak optimaal verder geholpen kan worden.

Met het oog op de verhuis naar het NDC experimenteren we volop om meer maatzorg te bieden aan onze burger. Het werken op afspraak is er eentje van. Omdat dit ook voor ons nieuw en onbekend is, willen we graag jouw mening kennen. Een betere dienstverlening voor de burgers en de bedrijven is immers het uitgangspunt. Heb je opmerkingen of suggesties, laat ze ons weten via stedenbouw@beerse.be.

Datum van het bericht: dinsdag 22 augustus 2017
Huidig nieuwsoverzicht