Naar inhoud

Verbod op onnodig drinkwaterverbruik

Sinds 22 juni geldt een verbod op onnodig drinkwaterverbruik. Die maatregel geldt tot en met vrijdag 30 juni 2017.

kind sproeit met tuinslang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omwille van de aanhoudende droogte heeft gouverneur Cathy Berx een besluit uitgevaardigd om onnodig drinkwaterverbruik tegen te gaan. Het is verboden om water te gebruiken uit het publieke drinkwaternet voor:
  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • het vullen of bijvullen van particulieren zwem- en plonsbaden, vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • voor doeleinden in een onderneming die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Overtredingen worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertiendagen en met een geldboete van € 1 tot € 25 of met één van de straffen alleen.

De dienst openbare werken heeft de afgelopen week gesproeid met grondwater uit de vijver van park Bastijns. Dat water is dus niet afkomstig van het drinkwaternet en mag wel gebruikt worden om planten te besproeien. Op die manier hoopt de dienst openbare werken de schade door de droogte te beperken.
 
Datum van het bericht: donderdag 22 juni 2017
Huidig nieuwsoverzicht