Naar inhoud

Selectieleidraad goedgekeurd PPS nieuw dienstverleningscentrum (NDC) met parkaanleg & ontw. 2 sites

Het gemeentebestuur plant een nieuw dienstverleningscentrum in het centrum van Beerse. Eén nieuwe locatie biedt niet enkel directe voordelen voor de klant wat dienstverlening betreft, het levert bovendien ook een aanzienlijke besparing op in onderhouds- en energiekosten én het past perfect binnen het kernversterkend beleid.

Op donderdag 30 juni werd een nieuwe stap gezet in de oprichting van het nieuwe dienstverleningscentrum (NDC). De gemeenteraad keurde de selectieleidraad goed voor de 'PPS voor de realisatie van een nieuw dienstverleningscentrum met parkaanleg en de ontwikkeling van twee sites', zoals het project nu officieel door het leven gaat.

logo Beerse

Meer dan enkel het NDC

'PPS' staat voor 'publiek-private samenwerking'. Het project is immers ruimer dan enkel het ontwerp en de bouw van het NDC. Ook de aanleg van een deel van het park en het onderhoud van bepaalde technieken van het gebouw zijn opgenomen, samen met de private ontwikkeling van de plaats waar nu het gemeentehuis en de bibliotheek gevestigd zijn. De site van het huidige Sociaal Huis zit echter niet bij in het project, aangezien dat gebouw niet verkocht maar verhuurd zal worden.

Op zoek naar de beste kandidaat

Aangezien inschrijvers zowel het NDC ontwerpen en bouwen, als parkaanleg doen, onderhoud uitvoeren en gronden ontwikkelen, is het erg belangrijk om met de juiste partner in zee te gaan. Die moet immers alle nodige expertise en ervaring in huis hebben. In de eerste fase wordt de opdracht daarom Europees bekendgemaakt via een document waarin alle voorwaarden staan waaraan inschrijvers moeten voldoen. Dat is de selectieleidraad die nu werd goedgekeurd (hieronder te downloaden).

Tot 26 augustus kunnen kandidaten zich inschrijven. Sweco – de nieuwe naam van de firma Grontmij die de gemeente begeleidt bij het NDC – selecteert vervolgens de drie beste kandidaten op grond van de voorwaarden die in de selectieleidraad staan. Die drie inschrijvers maken een offerte en een eerste ontwerp tegen begin 2017. Op basis daarvan start een onderhandelingsfase en tegen half 2017 wordt definitief beslist wie het project mag uitvoeren. De twee andere kandidaten, die ook een uitgebreid dossier opmaakten, krijgen daarvoor een vergoeding van 40 000 euro. De uitvoering van het hele project wordt voorzien rond begin 2018.

Datum van het bericht: dinsdag 05 juli 2016
Huidig nieuwsoverzicht