Naar inhoud

Nieuw DienstverleningsCentrum (NDC) komt in Park Tempelhof - bestuur plant burgerparticipatietraject

De meerderheidspartijen van het gemeentebestuur bogen zich de afgelopen maanden over het resultaat van de volksraadpleging van 17 januari. Toen nam één Beersenaar op drie deel aan de stemming en vonden drie op vier deelnemers dat de bouw van een nieuw administratief centrum niet verantwoord zou zijn. Na het nodige studiewerk en overleg met de oppositiepartijen is de kogel nu door de kerk: de plannen voor het nieuwe dienstverleningscentrum bij Tempelhof gaan door. Het bestuur houdt daarbij wel maximaal rekening met de bezorgdheden die werden geuit door zijn inwoners naar aanleiding van de volksraadpleging. In juni volgt een burgerparticipatietraject om zoveel mogelijk inwoners te laten meedenken over hoe het park er in de toekomst moet uitzien om er een echte centrale ontmoetingsplek van te maken.

logo Beerse

Door die beslissing wordt ingezet op kernversterking. Ook wordt de beleving van de parken vergroot en de dienstverlening aan de inwoners verbeterd door diensten samen onder één dak te brengen. Het is immers de ideale kans om de gemeentelijke, OCMW- en politiediensten in het centrum aan te bieden, gecombineerd met een nieuwe en moderne werking van bib, museale cluster en kinderopvang. Door die centralisatie kunnen een aantal oude gemeentelijke gebouwen worden verkocht wat ook perfect past in de ondertekende Burgemeestersconvenant waarbij een CO2-reductie van 20 % moet behaald worden.

Het bestuur trok drie belangrijke conclusies uit de volksraadpleging:

  • De financiële gevolgen van een aantal ruimtelijke vraagstukken over signaalgebieden (mogelijke overstromingsgevoelige gebieden) moeten duidelijk zijn.
  • Park Tempelhof ligt onze inwoners nauw aan het hart. Iedereen is ervan overtuigd dat we die groene long in het centrum van de gemeente de nodige aandacht moeten schenken. Het gemeentebestuur is zich héél sterk bewust van die bezorgdheid en wil de burger maximaal betrekken door het opzetten van een burgerparticipatietraject (zie verder).
  • De Beersenaar heeft veel aandacht voor zijn gemeentelijk erfgoed en in het bijzonder voor het huidige gemeentehuis als het vroegere moederhuis. Ook die bezorgdheid neemt het gemeentebestuur ter harte door de erfgoedwaarde van het huidige gemeentehuis te bewaren en terug te keren naar het typische zorgkarakter van deze site.

Meer duidelijkheid over de signaalgebieden
Intussen is er meer duidelijkheid over de impact van het signaalgebied Egelspoel op en rond de gemeentelijke sites in het centrum. Het huidige gemeentehuis ligt in een overstromingsgevoelig gebied (NOG – van Nature Overstroombaar Gebied en ROG - Recent Overstroomd Gebied) waarvoor een verstrengde watertoets geldt. Als men wil bijbouwen op de site, zal men rekening moeten houden met het waterbergend vermogen van de site en moet men o.a. zorgen voor voldoende opvangcapaciteit. Bij de opmaak van de initiële renovatieplannen heeft men daar geen rekening mee gehouden. De effecten zijn onmiskenbaar en brengen extra kosten met zich mee.

Financieel evenwicht
Intussen werden de nodige garanties gegeven dat het project financieel nog steeds haalbaar is. Bovendien zet het gemeenbestuur de laatste jaren in op kostenefficiëntie en zal ook één duurzaam gebouw daar sterk aan bijdragen. Ook staat de rente historisch laag en is het nú dus het ideale moment om te investeren in één duurzaam gebouw ter vervanging van een aantal van onze oude gebouwen zodat ons patrimonium optimaal beheerd kan worden.

Participatietraject voor een grotere beleving van het parkgebied
Het bestuur gaf eerder al aan dat de afbraak van ’t Gerucht, dat nu op de grens staat tussen de parken Tempelhof en Bastijns, nieuwe kansen biedt om beide parken met elkaar te verbinden en er één geheel van te maken. De afbraak van het gebouw en de komst van het nieuwe dienstverleningscentrum in Park Tempelhof worden nu aangegrepen om zo veel mogelijk burgers te laten meedenken over hoe het park er in de toekomst moet uitzien om er een echte centrale ontmoetingsplek van te maken.

Het gemeentebestuur roept daarom haar inwoners op om op maandagen 6, 13, (20) en 27 juni van 19.30 tot 22 uur mee te komen doen en denken over wat het park voor hen moet kunnen betekenen. Onder begeleiding van Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw bekijken de deelnemers samen waarvoor ze terecht moeten kunnen in het park, wat er te beleven moet zijn en waarvoor ze het park willen en/of kunnen gebruiken.

Voor inschrijvingen en meer informatie: Elle Verwaest – tel. 014 60 07 79 – elle.verwaest@beerse.be

Het parkontwerp wordt samen met het gebouw uitgevoerd. Bovendien krijgt de ontwerper van het nieuwe dienstverleningscentrum de opdracht om de beleving van het park maximaal te ondersteunen en het gebouw optimaal te integreren in het groen.

Huidig gemeentehuis krijgt ook nodige aandacht
De oprichting van een nieuw dienstverleningscentrum betekent niet dat het huidige gemeentehuis geen aandacht meer zal krijgen. Het gemeentebestuur wil de erfgoedwaarde behouden en is ervan overtuigd dat het gebouw zich leent tot een zorgfunctie. Uit gesprekken blijkt dat er bij heel wat projectontwikkelaars interesse is om een dergelijke invulling te realiseren.

Politiek draagvlak vergroot
Ook het politieke draagvlak wordt vergroot. Het nieuwe dienstverleningscentrum is maar één van de projecten die erg belangrijk zijn voor de toekomst van onze gemeente. Ook de ontsluiting van onze industriezones zijn bijvoorbeeld een erg belangrijk dossier. Er wordt een vaste gemeenteraadscommissie opgericht waarin alle partijen kunnen meedenken over de uitvoering van deze twee belangrijke projecten en het uitwerken van nieuwe, grote legislatuuroverschrijdende dossiers.

Conclusie
De plannen voor het nieuwe dienstverleningscentrum bij Tempelhof gaan door maar het bestuur houdt maximaal rekening met de bezorgdheden die werden geuit door haar inwoners naar aanleiding van de volksraadpleging. Er volgt in juni een burgerparticipatietraject om zo veel mogelijk inwoners te laten meedenken over hoe het park er in de toekomst moet uitzien om er een echte centrale ontmoetingsplek van te maken.

Datum van het bericht: maandag 02 mei 2016
Huidig nieuwsoverzicht