Naar inhoud

Resultaten behoeftebevraging nieuw dienstverleningscentrum (NDC)

Enige tijd geleden deed het gemeentebestuur - in samenwerking met studiebureau Grontmij - een behoeftebevraging bij de inwoners over de dienstverlening en de nieuwe locatie van het dienstverleningscentrum. De resultaten van die bevraging zijn intussen gekend. 

logo Beerse

Het nieuwe dienstverleningscentrum komt in het gebied rond Tempelhof en biedt behalve de diensten uit het gemeentehuis en het Sociaal Huis ook onderdak aan de kinderopvang, bibliotheek, vrijetijdsdiensten, musea Tempelhof en Jan Vaerten en de politie. Er wordt bekeken of ook andere diensten zoals horecagelegenheid of een postpunt kunnen worden geïntegreerd.


Inwoners zijn natuurlijk de belangrijkste doelgroep. Hun verwachtingen, behoeftes en suggesties zijn dan ook essentieel om een ontmoetingsplek te ontwerpen waar elke Beersenaar zich thuis voelt. Enige tijd geleden deed het gemeentebestuur daarom - in samenwerking met studiebureau Grontmij - een behoeftebevraging bij de inwoners over de dienstverlening en de nieuwe locatie. De resultaten van die bevraging zijn intussen gekend. Het volledige rapport kan je hieronder downloaden.

Meer informatie? Tinneke Claeys - secretaris - tel. 014 62 25 86 - e-mail: tinneke.claeys@beerse.be

 

Datum van het bericht: maandag 21 december 2015
Huidig nieuwsoverzicht