Naar inhoud

Komst nieuw dienstverleningscentrum (NDC)

Het bestuur hakte een tijdje geleden definitief de knoop door om alle diensten onder één dak te centraliseren. Er komt dus een nieuw dienstverleningscentrum in het centrum van Beerse.

onthaalbalie gemeente Zoersel

Het gaat echter niet gewoon om een verhaal van bakstenen. Veel essentiëler zal de manier zijn waaróp we in dat nieuwe centrum werken. De manier waarop we omgaan met jou als burger, onze vrijwilligers, onze klanten, onze externe partners, kortom met ALLE mensen.
In het nieuwe centrum willen we ons vooral onderscheiden door heel wat diensten te centraliseren én een nieuw dienstverleningsconcept aan te bieden. Bovendien zal het nieuwe gebouw én die nieuwe manier van werken kostenefficiënter zijn.

Hier gaan we voor!
We willen met gemeente en OCMW groeien naar één organisatie onder één dak waarin we klantgericht en respectvol werken met mensen, voor mensen. De Vlaamse Overheid heeft trouwens een conceptnota goedgekeurd over de integratie van het OCMW in de gemeente. Het nieuwe dienstverleningscentrum speelt daar perfect op in.
Beide organisaties zullen letterlijk één aanspreekpunt aanbieden aan al haar 'klanten'en dat onder één dak. In de gemeente komt er op die manier een centraal aanbod van kwalitatieve dienstverlening met gemeentediensten, OCMW, bibliotheek, heel wat vrijetijdsdiensten, politie, museale cluster, kinderopvang, … . Mogelijk vinden er ook een aantal externe dienstverleners onderdak zoals een horecagelegenheid, een bankfiliaal, … .
Het gaat dus duidelijk om een veel ruimere opvatting dan enkel een nieuw gemeentehuis. Het gaat om een nieuw dienstverleningscentrum.

Bedoeling is dus dat jij je als burger minimaal moet verplaatsen om van een groot dienstverleningsaanbod te genieten. Daarmee verlagen we de drempel en levert het een win-winsituatie op: een uitgebreide en toegankelijkere dienstverlening én efficiëntiewinsten (denk aan betere en doordachte ruimte-invulling, lagere energie- en onderhoudskosten, één gezamenlijk onthaal, enzovoort).

Omwille van de specifieke dienstverlening en infrastructuur blijven het sportcentrum, GC ’t Heilaar (als gemeenschapscentrum), Thuis- en Ouderenzorg campus in de Boudewijnstraat, de Loods (gemeentelijke magazijnen) en de brandweer op hun vertrouwde stek.

Begeleiding door externe firma
Het bureau Grontmij begeleidt het bouwtraject van A tot Z en doet dat samen met een interne stuurgroep. In januari werd daartoe het definitief startschot gegeven.
De plaats van het nieuwe dienstverleningscentrum zal zich situeren in het parkgebied Tempelhof/huize Bastijns. De definitieve inplanting moet echter nog uit de studie van Grontmij blijken.
Momenteel werkt de firma gedetailleerde ramingen uit met focus op een financieel en fiscaal doordachte aanpak.
In dit traject zal Grontmij ook op de gepaste momenten de burger bevragen naar zijn mening en behoeften.

'Wa kosta'?
Door de bouw van het nieuw dienstverleningscentrum en de centralisatie van diensten komen er heel wat gebouwen vrij. Die zullen worden verkocht en/of verhuurd. Het nieuwe dienstverleningscentrum zal dus grotendeels gefinancierd worden door de opbrengsten uit de verkoop van overbodig geworden gebouwen en door minderuitgaven in werkingskosten.
Er wordt wel eens geopperd dat de bouw van het geplande nieuwe dienstverleningscentrum de oorzaak of (een deel van) de recente belastinghervorming is. Dat is het echter niet. Het wil net een oplossing bieden door diensten te centraliseren en zo de dienstverlening structureel te verbeteren en kostenefficiënter te kunnen werken.

Transparante communicatie
Via ons Beers MagàZien houden we je de komende maanden/jaren graag op de hoogte van de ontwikkelingen in dit traject.

Datum van het bericht: maandag 19 januari 2015
Huidig nieuwsoverzicht