Naar inhoud

Stippel- of spinselmot

In het Echelpoelpark (achter het gemeentehuis) of omgeving speelplein Gildestraat werd de laatste jaren steeds een sp(r)ook(jes)achtig fenomeen opgemerkt. Hele bomen zijn ingesponnen. De ‘boosdoener’ is de spinsel- of stippelmot.

Foto spinselmot

In bepaalde zones worden bomen en struiken volledig kaalgevreten door rupsen en de takken, stammen en ondergrond zijn overdekt met zijdespinsels.

De schade wordt veroorzaakt door de rupsen van de stippel- of spinselmot. Ze hebben de voorkeur voor een bepaald aantal boomsoorten bv. Europese vogelkers, kardinaalmuts, steedoorn, pruim, meidoorn, peer, wilg,... In april komen ze uit het ei en beginnen dan aan hun levenstaak: eten, eten, eten. In juni verpopt de rups zich tot een onaanzienlijk klein vlindertje. Die overgang duurt 4 tot 6 weken. De stippelmot brengt doorgaans slechts één generatie rupsen per jaar voor. Een normale gezonde boom of struik herstelt zich volledig van de kaalvraat.

Geen processierupsen!
De rupsen mogen zeker niet verward worden met die van de processierups. Ze hebben immers geen irriterende brandharen en zijn bijgevolg volledig ongevaarlijk.

Bestrijding niet nodig
Je zou de rupsen kunnen bestrijden, maar elk product heeft ook een impact op andere dieren.

Als je een product toepast dat specifiek de rupsen doodt (bv. op basis van Bacillus Thuringiensis), dan dood je meteen ook alle andere rupsen. Tenslotte zorgt dat dus ook voor een verarming van het biotoop en kan dat bijvoorbeeld ook weer zijn weerslag hebben op de aanwezige vogels.

Aangezien het ganse park zo natuurvriendelijk mogelijk beheerd wordt zodat er op termijn een goed biologisch evenwicht ontstaat, wordt er niet ingegrepen om deze uitspatting van de natuur de kop in te drukken.

Meer informatie? dienst openbare werken – tel. 014 60 06 40 – e-mail: openbarewerken@beerse.be

Datum van het bericht: maandag 27 mei 2019
Huidig nieuwsoverzicht