Gemeenteraad keurt selectieleidraad voor ontwerp en realisatie van dienstverleningscentrum goed

Op donderdag 21 december zette de gemeenteraad een belangrijke stap in de verwezenlijking van het dienstverleningscentrum. Tijdens de zitting werd unaniem een plaatsingsprocedure en selectieleidraad goedgekeurd, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor het ontwerp en de realisatie van het dienstverleningscentrum. Geïnteresseerde opdrachtnemers kunnen zich kandidaat stellen om het dienstverleningscentrum te ontwerpen en te bouwen.

Op 28 april 2023 gingen alle politieke partijen van Beerse akkoord om verdere stappen te zetten in de realisatie van een dienstverleningscentrum op de site Bisschopslaan 56. Iedereen erkent de resultaten van de ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie die werd uitgevoerd door studiebureau Sweco: de bouw van een dienstverleningscentrum op die site is mogelijk. Om hun voornemen extra kracht bij te zetten, werd tijdens de gemeenteraad van 24 mei een gezamenlijke engagementsverklaring ondertekend. Die moet garanderen dat ook na de verkiezingen in oktober 2024 verder gewerkt kan worden aan het nieuwe dienstverleningscentrum.

Volgende fase

Enkele maanden zijn inmiddels verstreken en de stuurgroep heeft niet stilgezeten. Op de gemeenteraad van donderdag 21 december werd de plaatsingsprocedure en selectieleidraad voor het dienstverleningscentrum (Bisschopslaan 56) en private ontwikkeling (Heilaarstraat 6 / Peerdekensstraat 22) goedgekeurd.

Geïnteresseerde opdrachtnemers kunnen zich kandidaat stellen om het dienstverleningscentrum te ontwerpen en te bouwen op de locatie van het oude gemeentehuis. Daarnaast zal de opdrachtnemer de site Heilaarstraat 6 (burgerzaken, Vaart, bib) en Peerdekensstraat 22 (oude gemeentelijke magazijnen) ontwikkelen, uiteraard pas nadat de diensten die nu in Heilaarstraat 6 zijn gehuisvest, verhuisd zijn naar hun nieuwe locatie.

Selectieleidraad en plaatsingsprocedure

De selectieleidraad omschrijft de algemene principes waaraan het dienstverleningscentrum moet voldoen, net zoals de verwachtingen die er zijn vanuit het bestuur naar de bouwheer. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich kandidaat stellen en worden beoordeeld op basis van hun ervaring en de kwaliteit van hun teamsamenstelling.

De plaatsingsprocedure omvat een mededingingsprocedure met onderhandeling om een overeenkomst te sluiten tussen het lokaal bestuur en de uiteindelijke opdrachtnemer. Een jury selecteert maximaal drie kandidaten, die vervolgens een offerte indienen op basis van een concrete gunningsleidraad die in het voorjaar van 2024 wordt opgesteld. De gunningsleidraad is een document waarin de hele specifieke verwachtingen worden omschreven waaraan het dienstverleningscentrum moet voldoen. In het voorjaar van 2025 zal het nieuwe bestuur de opdrachtnemer aanstellen. 

Projectpagina

Vandaag lanceert het lokaal bestuur een projectpagina op de gemeentelijke website, waar alle inwoners de voortgang van het project kunnen volgen. Deze pagina biedt naast algemene informatie ook antwoorden op veelgestelde vragen

Gepubliceerd op donderdag 21 dec 2023 om 20:15