Verkeershinder en omleidingen 2023

Parkeerverbod op verschillende locaties

 • Lindendreef 6A van 9 januari t.e.m. 10 februari
 • t.e.m. 20 februari: volledige wijk tussen Egelspoelstraat en Bareelstraat wegens graafwerken voor Fiberklaar
 • tot 7 juli 2023: Pastoriestraat 1
 • 3 - 5 februari, 12,18 maart: Vredestraat 8
 • 3 - 7 februari: parking Vredestraat / Schoolstraat (voor het plaatsen van 2 containers)
 • 18 februari: Albertstraat 12
 • Aanvullend stilstaan- en parkeerverbod Kerkplein op woensdag n.a.v. de wekelijkse markt. Het verbod is dan geldig vanaf 5 uur. 

Snoeiwerken Leeuwerikstraat 

Op 6 februari voert onze groendienst snoeiwerken uit in de Leeuwerikstraat. Er geldt een tijdelijk parkeerverbod.

Zilvereind 

Op 13 februari plant Pidpa een nieuwe aansluiting op Zilvereind 15. Er is die dag wisselend verkeer over 1 rijstrook mogelijk.

Verlenging stelling Gasthuisstraat

Tot en met 7 juli wordt een stelling geplaatst in de Gasthuisstraat ter hoogte van nr. 42. Het voetpad en een deel van de baan wordt ingenomen. Er is een wegversmalling en voetgangers moeten oversteken. 

Nutswerken Leemstraat 

Tussen 17 februari en 29 maart werkt Fluvius in de Leemstraat aan de uitbreiding van het elektriciteits-, gas- en kabeltv-netwerk.

Verlenging werken Vrijwilligersstraat

Tot en met 17 maart zal een bouwproject in de Vrijwilligersstraat tussen nr. 24 en 30 plaatsvinden. Tot eind maart 2023 zullen de 3 parkeerplaatsen en de stoep versperd zijn door een werfkraan. Voetgangers moeten oversteken. Ook een stuk van de rijbaan zal versperd zijn. 

Graafwerken voor Fiberklaar

De aanleg van het glasvezelnetwerk van Fiberklaar in het projectgebied van Beerse is gestart.

Weten of jouw adres binnen het aansluitbare gebied valt? Doe de adrescheck op www.fiberklaar.be.

Onderstaande planning is louter indicatief en altijd afhankelijk van weersomstandigheden en kan dus nog wijzigen: 

WijkPeriodeStraten
Wijk Hemelrijkstraat/13611681verlenging door slecht weer - vanaf 6 februari Bareelstraat, Herfststraat, Zomerstraat, LentestraatLet op: werken in de Sint-Corneliusstraat starten pas in de zomervakantie
Wijk Hemelrijkstraat/1361168130/01 tot 10/02Hemelrijkstraat, Laakstraat, Volkstuinplein
Wijk Hemelrijkstraat/1361168113/02 tot 3/03Sint-Lambertusstraat, Stadionlaan, Europaplein
Wijk Hemelrijkstraat/136116816/03 tot 17/03Egelspoelstraat, Rerum Novarumlaan
Wijk Dr. Paul Janssenstraat/1342484120/03 tot 31/03Dr. Paul Janssenstraat (zuidelijke deel), Frans Lauwersstraat
Wijk Dr. Paul Janssenstraat/134248413/04 tot 14/04Kattespoelstraat nr 2 tot 85 (beide straatzijden)
Wijk Dr. Paul Janssenstraat/1342484117/04 tot 5/05Kattespoelstraat nr 149 tot 91 (beide straatzijden), Dr. Paul Janssenstraat (noordelijke deel), Jan Vaertenstraat, Edward Woutersstraat
Wijk Dr. Paul Janssenstraat/134248418/05 tot 19/05Opstal, Dijkstraat
Wijk Dr. Paul Janssenstraat/1342484122/05 tot 2/06Schepersstraat, Huffelenstraat
Wijk Dr. Paul Janssenstraat/134248415/06 tot 16/06Paddesteenstraat, Zandstraat, Gammerstraat, Veerpontstraat

Contactgegevens

Aannemer Circet Infra Fiber voert de werkzaamheden uit in opdracht van Fiberklaar.

Heb je vragen over de aanleg van fiber in je buurt? Ervaar je problemen of een storing door de werken?
Neem dan contact op met Circet Infra Fiber via infra@fiberklaar.be of op het gratis nummer 03 653 43 60 (op werkdagen van 9 tot 17 uur).

Verlenging werken Hoevestraat

Tussen 11 februari en 31 maart wordt nieuwe riolering aangelegd voor een nieuwe verkaveling in de Hoevestraat tussen huisnummers 12 en 19. Enkel plaatselijk verkeer heeft doorgang. 

Amfibieënoverzet Vossenbrugstraat

Tussen 15 januari en 15 april wordt de Vossenbrugstraat afgesloten tussen het kruispunt met de Lemmerstraat en het kruispunt met de Koloniedijk voor de amfibieënoverzet. 

Aanleg kabels door Fluvius

Tussen 20 februari en 10 maart wordt er een 2- à 3-tal dagen gewerkt in de Bremstraat (ter hoogte van nr. 2) en de Toekomstlaan (ter hoogte van nr. 17). Er zal beperkte doorgang zijn voor voetgangers. 

Nog t.e.m. 24 februari voert Fluvius in de Bisschopslaan kabelwerken uit. Er zal slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer.
Tegelijkertijd vinden er ook kabel- en sleufwerken plaats voor de aanleg van een Proximus telecomleiding. Het voet- en fietspad zal hierdoor over een korte afstand soms ingenomen zijn.

Grondmechanische proeven in verschillende straten

Tussen 7 februari en 17 maart zullen er grondmechanische proeven uitgevoerd worden in de Kerkstraat, Zilvereind, Klaverheide en Bergmolen.

Tussen 31 januari en 28 februari zullen er grondmechanische proeven uitgevoerd worden in de Nijverheidsstraat, Lange Kwikstraat en Blakheide. 

Het gaat om een mobiele werf die beperkte hinder zal veroorzaken. 

Werken Antwerpseweg

Tussen 19 januari en 10 februari zal er 1 dag gewerkt worden in de Antwerpseweg (nr. 54). De werken zullen mogelijks hinder veroorzaken voor fietsers. 

Reiniging en inspectie riolering Bareelstraat

Tussen 13 en 24 februari wordt in opdracht van Fluvius een reiniging en inspectie van de riolering (voor 400 meter). Het gaat om een mobiele werf. 

Rioleringswerken Tempelstraat - Abdijstraat - Pastoriestraat

Op 4 april startten Aquafin, Fluvius en de Provincie Antwerpen met een groot gezamenlijk rioleringsproject nabij het centrum van Beerse. Het gaat om renovatiewerken van de gemeentelijke leidingen in de Tempelstraat, Abdijstraat, een deel van de Pastoriestraat, Felix Timmermansstraat, een deel van de Guido Gezellestraat, een deel van de Rodenbachlaan en tot slot in een deel van de Stijn Streuvelsstraat. De werken zullen in totaal ongeveer 14 maanden duren.

Wie doet wat?

 • Aquafin: rioleringswerken in de Tempelstraat en Abdijstraat
 • Fluvius: de rioleringswerken in de Schrijverswijk
 • Lokaal bestuur Beerse: de bovenbouw van de wegen
 • Provincie Antwerpen: het verleggen van de Laakbeek

Wanneer starten de rioleringswerken?
De voorbereidende aanpassingswerken van de nutsbedrijven (Pidpa, Telenet, Proximus, …) zijn intussen uitgevoerd. De effectieve rioleringswerken kunnen dus van start gaan. Deze zullen uitgevoerd worden in verschillende fasen. De timing per fase geven we in de tabel hieronder weer.

FasePlaats - omgeving werkenStartVermoedelijke duur
1Tempelstraat – Rodenbachlaan (werken door Aquafin)4 april 202223 december 2022
2Kruispunt Bisschopslaan – Tempelstraat – Abdijstraat (werken door Aquafin)september 2022 december 2022
3Abdijstraat (werken door Aquafin)november 2022mei 2023
4Guido Gezellestraat – Felix Timmermansstraat – Stijn Streuvelsstraat (werken door Fluvius)augustus 2022juli 2023
5Pastoriestraat (Werken door Fluvius)november 2022mei 2023

Opgelet: Deze planning is louter indicatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Voor meer details kijk je op bit.ly/rioleringswerken_Beersecentrum

Update werken Pastoriestraat - Abdijstraat
Maandag 5 december startten de rioleringswerken in de Pastoriestraat, tussen de Guido Gezellestraat en het kruispunt met de Abdijstraat. De Pastoriestraat werd voor deze werken afgesloten tussen de Voorkensstraat en de Stijn Streuvelsstraat. De Abdijstraat zal nog een hele tijd langer afgesloten blijven, ook voor fietsers, vermoedelijk nog tot en met mei 2023. 

Update Guido Gezellestraat - Felix Timmermansstraat - Stijn Streuvelsstraat
Door de vrieskou in de week van 12 december lagen de werken in de schrijverswijk stil, maar vanaf 19 december gaat aannemer Vangeel weer verder. De funderingen ter voorbereiding van de asfaltering zijn inmiddels geplaatst. Woensdag 21 december kregen de drie straten hun asfaltonderlaag. Na nieuwjaar gaat de aannemer verder met het afwerken van de bermen en opritten. De plaatsing van de asfalttoplaag zal - onder voorbehoud van de weersomstandigheden - voor ongeveer eind maart zijn. Het opnieuw openstellen van deze straten kan dan hopelijk tussen midden en eind april 2023 gebeuren.

Hinder en bereikbaarheid voor bewoners
Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren - van 7 tot 16.30 uur - zal dit op bepaalde momenten toch voor hinder zorgen. Denk daarbij aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.

Af en toe zal je als bewoner met de auto niet tot bij je oprit of garage kunnen. Bijvoorbeeld als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt wordt gelegd. De aannemer laat je dit op voorhand weten. Hij zal je vragen om je wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je thuis.

Meer info vind je hier. 


Meer informatie kan je terugvinden via https://wegenenverkeer.be/beerse 

Alle werken bekijken? Check het stratenplan met alle informatie. 

Gepubliceerd op vrijdag 3 feb 2023 om 12:00