Verkeershinder en omleidingen

Stilstaan- en parkeerverbod op verschillende locaties

 • 25, 27 en 28 mei, 3 en 4 juni: Vredestraat 8
 • t.e.m. 31 mei: Rodenbachlaan 1
 • 12 t.e.m. 17 mei: Vrijwilligersstraat 29
 • 17 mei: Absheide 8
 • 18 mei: Vrijwilligersstraat 10
 • 21 mei: Lindenlaan 8
 • 25 mei: Vrijwilligersstraat 26
 • 26 mei: Gemeenteplein 8: kraan deels op de rijbaan, fietsers uit tegenrichting moeten afstappen
 • 27 mei: Steenovenstraat 29
 • 28 mei - 6, 24 juni: Albertstraat 1
 • 1 juni: Pioenstraat 10
 • 3 t.e.m. 21 juni: Lindenlaan 19
 • 12 t.e.m. 17 juni: Boudewijnstraat 41

Stelling, container of voertuig op baan

 • Tussen 6 november 2023 en 5 juli 2024 zal een stelling op het voetpad ter hoogte van Gasthuisstraat 42-44 staan. Voetgangers moeten oversteken.

Werken Fluvius

 • Tussen 17 april en 17 mei wordt een deel van de baan ingenomen ter hoogte van Industrieweg 17. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de werf. 
 • Tussen 22 april en 22 mei wordt in de Nijverheidsstraat ter hoogte van nummer 22 de berm ingenomen. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de werf. Wisselend verkeer is mogelijk via voorrangsborden. Er wordt ook een snelheidsbeperking opgelegd. 
 • Tussen 22 april en 22 mei wordt er gewerkt in Lilsedijk ter hoogte van huisnummer 23, waarbij een deel van het fietspad wordt ingenomen. Fietsers zullen wel nog veilig kunnen passeren.
 • Tussen 15 en 24 mei wordt er gedurende 2 à 3 dagen in de Violierstraat ter hoogte van huisnummer 21 een huisaansluiting in orde gebracht. Wisselend verkeer is er mogelijk a.d.h.v. voorrangsborden.

Grondmechanische proeven

 • Tussen 6 en 31 mei worden er grondmechanische proeven aan de kant van Opstal-Steenbakkersdam uitgevoerd. Wisselend verkeer via voorrangsborden. 

Werken op fietspad Houtseweg

Tussen 16 en 24 mei wordt er gewerkt op het fiets- en voetpad ter hoogte van Houtseweg 33. Voor fietsers wordt een doorgang op de rijbaan voorzien. Wisselend verkeer is er mogelijk a.d.h.v. verkeersborden. Op de parkeerstrook geldt een stilstaan- en parkeerverbod, omdat die dient als uitwijkstrook.

Doorrijverbod brug 4 door onderhoudswerken 

Vanaf maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei zullen er werken uitgevoerd worden aan brug 4 in opdracht van de Vlaamse Waterweg. Hierdoor is de brug afgesloten voor alle verkeer tussen 7 en 17 uur. Na de werkuren kunnen fietsers en voetgangers de brug wel oversteken. 

Dansshow Jazzateljee

Op 18 en 19 mei gaan in GC 't Heilaar weer de jaarlijkse dansshow van dansschool Jazzateljee uit Vosselaar door. Achteraan het gemeenschapscentrum geldt een stilstaan- en parkeerverbod van 16 t.e.m. 19 mei.

Graafwerken Fiberklaar

Tussen 21 en 31 mei voert Fiberklaar de laatste werken uit in enkele straten van onze gemeente.

 • Kattespoelstraat, ter hoogte van huisnummer 40: aan beide kanten naast de rijbaan wordt in de berm een put gegraven om een ondergrondse koppeling te maken (1 à 2 dagen werk)
 • Aanleg glasvezelkabel in Vaartstraat: wisselend verkeer is mogelijk a.d.h.v. tijdelijke verkeerslichten
 • Aanleg glasvezelkabel in Don Boscostraat: een deel van de rijbaan wordt ingenomen voor de werken
 • Afwerken Eikenstraat en Schrijverswijk

Schoolfeest KB Triangel

Op zaterdag 25 mei 2024 organiseert basisschool Triangel een schoolfeest. In de Hoogstraat in Vlimmeren zal er die dag van het kruispunt met Dorpstraat tot het kruispunt met Heidijk een doorrijverbod én een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd worden tussen 8 en 19 uur.

Kruispunt Antwerpseweg (N12) met Lilsedijk en Sint-Corneliusstraat krijgt Hoppinpunt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf maandag 4 maart 2024 aanpassingen uit aan het kruispunt van de Antwerpseweg (N12) met de Lilsedijk en de Sint-Corneliusstraat. Het wegdek en fietspad worden vernieuwd en krijgen een asfaltlaag. Een nieuwe lichtenregeling maakt het kruispunt volledig conflictvrij voor fietsers en voetgangers. De ingrepen moeten de verkeersveiligheid verhogen. Daarnaast neemt AWV bushaltes ‘Beerse Lilsedijk’ onder handen en richt ze in tot toegankelijke haltes. Zo kan iedereen vlot en veilig gebruikmaken van het openbaar vervoer. AWV en het lokaal bestuur zorgen eveneens voor de plaatsing van een nieuwe fietsenstalling ter hoogte van het kruispunt. De nieuwe bushaltes en fietsenstalling kaderen in de inrichting van een nieuw Hoppinpunt, dat AWV aan het kruispunt voorziet.

De werken zijn gestart op maandag 4 maart en duren in totaal vier maanden. De aannemer werkt in twee fases. Tijdens fase 1a voeren de nutsmaatschappijen gedurende één maand ingrepen uit aan de noordzijde van het kruispunt. Tijdens fase 1b voert AWV aan dezelfde zijde haar werken uit. Tijdens de tweede fase van de werken is de zuidzijde van het kruispunt aan de beurt. Die ingrepen duren eveneens anderhalve maand.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer op de N12 richting Turnhout is tijdens de werken niet mogelijk. Omrijden kan via de Beemdenstraat – Rouwbergskens – Toekomstlaan – Dageraadlaan. Richting Antwerpen kan je de Antwerpseweg wel steeds passeren. Zijstraten Lilsedijk en Sint-Corneliusstraat zijn niet toegankelijk vanaf de gewestweg. Fietsers richting Malle volgen tijdens fase 1a en 1b eveneens een omleiding via de Egelspoelstraat – Rerum Novarumlaan – Zomerstraat om via de doorsteek de N12 te bereiken. Richting Turnhout kan je het fietspad langs de N12 gebruiken. Tijdens de tweede fase rijdt fietsverkeer in beide richtingen over het fietspad langs de N12. De werken hebben eveneens invloed op de dienstregeling van De Lijn. 

Onze dienst Groen & Wegen is op 29 februari overgegaan tot het opbreken van de verharding en de fietsenstalling op de hoek van de Antwerpseweg met de Sint-Corneliusstraat. Na afloop van de werken zal er aan het kruispunt Lilsedijk een nieuwe moderne stalling voorzien worden. In tussentijd zal de huidige stalling verplaatst worden naar de halte aan de GIBLO op N12 (Antwerpseweg) naar aanleiding van de werken aan het kruispunt van de Lilsedijk met de Antwerpseweg vanaf 4 maart..

Impact op dienstregeling van De Lijn

Omdat het kruispunt Lilsedijk/Antwerpseweg, en bij uitbreiding ook de haltes van De Lijn heringericht worden, zullen de haltes Lilsedijk (zowel in de richting van Antwerpen als Turnhout) van maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 5 juli 2024 vervanghaltes krijgen.
De bussen richting Antwerpen zullen dus niet stoppen aan de Lilsedijk, maar wel aan de halte Bareelstraat (Giblo). De bussen naar Turnhout krijgen in de Dageraadlaan een vervanghalte.

Het gaat concreet om volgende lijnen:

De meest recente info over de timing en hinder, kan je steeds nalezen via www.wegenenverkeer.be/beerse. 

Update 11/04/2024: werken Vlimmersebaan in Rijkevorsel

Vanaf maandag 17 april schuift de werfzone op naar het kruispunt van de Vlimmersebaan met de Kievitsheide. De bewoners van Kievitsheide, Klundert en Zuiderdijk blijven bereikbaar via de brug van Sluis 1.

De Vlimmersebaan blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Het doorgaand verkeer wordt nog steeds omgeleid via Vlimmeren, Oostmalle, Rijkevorsel en omgekeerd: N12 (Antwerpseweg - Turnhoutsebaan) - N14 (Hoogstraatsebaan – Oostmalsesteenweg - Hoek) – N131 (Bochtenstraat - Drijhoek - Merksplassesteenweg) en omgekeerd.

Deze werken maken deel uit van fase 2 van de wegenwerken aan de Vlimmersebaan. Het einde van fase 2 is voorzien in augustus 2024.

Alle info en updates vind je op de website www.rijkevorsel.be/vlimmersebaan.

Aanleg persleiding langs de Herentalsebaan/Heihuizen - verdere aanleg Spuydreef

 • De werken op de gewestweg zijn grotendeels afgerond, behalve de belijning en signalisatie. Deze worden afgewerkt zodra er een voldoende droge periode aankomt.
 • In de Spuydreef worden de bermen verder afgewerkt. Er zijn wat voorbereidende werken nodig zodat binnenkort ook de rijweg in beton verder aangelegd kan worden. Zodra dat beton voldoende is uitgehard, wordt deze zone definitief afgewerkt.
 • Voor de rest worden nog enkele werken uitgevoerd op privéterrein, vooral aan het pompstation en voor de opkuis van het werfterrein

Alle info over deze werken vind je ook op de website van Malle of Aquafin

Meer informatie kan je terugvinden via https://wegenenverkeer.be/beerse 

Alle werken bekijken? Check het stratenplan met alle informatie. 

Gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2024 om 07:00