Naar inhoud

Nieuw dienstverleningscentrum (NDC)

Ook benieuwd naar de toekomstplannen voor het nieuwe dienstverleningscentrum?
De gemeente Beerse organiseerde op zaterdag 30 september een infotentoonstelling om het project te ontdekken en was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de verschillende partners. Kon je er niet bij zijn? Je kan de tentoonstelling nog bezoeken t.e.m. 4 november in de bibliotheek - Heilaarstraat 6.

De infopanelen kan je hier online bekijken.
Wil je liever eens door de uitgebreide presentatie surfen, dat kan hier
Of wil je alles in 3D beleven, bekijk dan hier de presentatiefilm.

Waarom investeren in een nieuw dienstverleningscentrum?
Met het project rond het nieuwe dienstverleningscentrum in het centrum van Beerse wil het lokale bestuur verschillende zaken realiseren:

 • een oplossing voor de slechte staat van het huidige gemeentehuis
 • een gebouw dat een moderne, klantgerichte en efficiënte dienstverlening op maat van onze gemeente mogelijk maakt
 • diensten samenbrengen op één plaats:
  • de klantgerichte diensten van gemeentehuis en Sociaal Huis
  • de geïntegreerde diensten en vrijwilligerswerking rond jeugd, cultuur, toerisme en bibliotheek, de musea, het documentatiecentrum en de spel-o-theek
  • dienstverlening rond kinderen in het Huis van het Kind
  • de lokale politiepost, die verhuist vanuit de Gasthuisstraat
  • de geïntegreerde ondersteunende diensten van gemeente en OCMW
 • versterking van de dorpskern van Beerse
 • opwaardering van de parken in het centrum door een ontwerp dat inzet op sociale controle en beleving
 • duurzaam patrimoniumbeheer en kostenbesparing door minder gemeentelijke sites en een moderne en energiezuinige infrastructuur

Lees je graag wat meer over de aanleiding voor dit project? Uitgewerkte achtergrondinfo vind je in de brochure voor de volksraadpleging van 2016.

Heel wat realisaties in één project
Als werkvorm koos de gemeente voor een publiek- private samenwerking of PPS. Dat is een samenwerkingsverband waarin de publieke en de private sector, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren.

Concreet betekent dit dat via een juryformule de firma met het beste voorstel wordt gekozen om:

 • het nieuwe dienstverleningscentrum te ontwerpen, bouwen en gedurende 20 jaar technisch te onderhouden;
 • een ontwerp te maken voor de opwaardering van parken Tempelhof en Bastijns, en dat ontwerp ook uit te voeren;
 • de sites van het huidige gemeentehuis en de bibliotheek te ontwikkelen voor de private markt, zodat de opbrengsten het publieke gedeelte van het project mee financieren.

De gemeente wordt dus eigenaar van het nieuwe dienstverleningscentrum en verkoopt de sites van het huidige gemeentehuis en de bibliotheek, maar bepaalt wel welke ontwikkeling daar gebeurt.

Drie andere sites zitten niet in de PPS:

 • het Sociaal Huis, dat wordt verhuurd;
 • de site van de Bereboot in de Brugstraat en de site in de Peerdekensstraat met de vroegere schrijnwerkerij en het museum Jan Vaerten, die ontwikkeld worden als woongebied.

Timing

oktober 2014

Grontmij (later Sweco) aangeduid als begeleider bij NDC-dossier

december 2014

gemeente en OCMW: één organisatie met één visie

april 2015

inplantingsanalyse afgerond

mei 2015

dienstverleningsconcept afgerond

oktober 2015

financiële analyse afgerond

januari 2016

volksraadpleging

mei 2016

studie 'Vers Bloed' en visie 'De Plek' afgerond over vrijetijdsdiensten in NDC

juli 2016

participatietraject Park Tempelhof afgerond

september 2016

selectieleidraad goedgekeurd die de voorwaarden bepaalt voor mogelijke uitvoerders

november 2016

bestek goedgekeurd dat de opdracht beschrijft

december 2016

3 kandidaten geselecteerd om ontwerp en offertes te maken

maart 2017

ontwerpen en offertes ontvangen: jury beoordeelt ontwerpen en onderhandelt met kandidaten

september 2017

onderhandelingen afgerond: gunning van de opdracht en opmaak bouwdossier

december 2017

bouwaanvraag

juni 2018

start bouwwerken NDC

december 2019

bouwwerken NDC en parkaanleg afgerond, start ontwikkeling gronden gemeentehuis en bibliotheek

 

Meer lezen?
Hieronder vind je heel wat extra documenten, om je verder te verdiepen in het project.

Overzicht