Nieuw tracé voor Laakbeek

Begin april zijn er – in samenwerking met Aquafin, Fluvius en de Provincie Antwerpen - wegenis- en rioleringswerken in de Tempelstraat gestart. Tijdens deze werken wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dat betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen en afgevoerd. Voor het regenwater worden er nieuwe kokers en leidingen aangelegd die afwateren naar de Laakbeek.

Nieuw tracé

De Laakbeek heeft tijdens deze werken ook een nieuw tracé gekregen. Vroeger liep ze ingebuisd onder privégronden van aan de Rodenbachlaan tot aan Tempelstraat 32 en 34. Hier stak de Laakbeek tussen de woningen over naar het Park Echelpoel.

Het tracé is zo aangepast dat de Laak nu al tussen Tempelstraat 20 en 22 oversteekt en dan in open bedding verder het park instroomt. Op die manier is het ingebuisde stuk van de Laakbeek minder lang. Bovendien laat de open bedding een beter onderhoud toe en verkleint de kans op verstoppingen en bijhorende overstromingen. Door de beek te verleggen is het traject ook langer geworden en kan ze bij hevige buien meer water opvangen. Zo daalt opnieuw de kans op wateroverlast.

Het verleggen van de Laakbeek kadert in de uitvoering van het pas goedgekeurde hemelwaterplan. Het doel ervan is om meer ruimte te geven aan water en zo de Laakvallei te wapenen tegen de intensere regenbuien die we in de toekomst zullen moeten verwerken.   

Op de planning

In het kader van dezelfde rioleringswerken starten we in augustus ook met het verleggen van de Laakbeek ter hoogte van het kruispunt van de Pastoriestraat met de Guido Gezellestraat. Daar wordt het ingebuisde gedeelte onder de Pastoriestraat verlegd naar een open bedding aan de rand van het Nief Park. En in de Heibergstraat wordt de komende maanden de laatste hand gelegd aan de rioleringswerken en de inrichting van het overstromingsgebied.

Gepubliceerd op donderdag 7 jul 2022 om 08:00