Naar inhoud

Milieuraad (MINA)

De MIlieu- en NAtuurraad (MINA-raad) of kortweg de milieuraad geeft advies over het milieu- en natuurbeleid in de gemeente. Dat kan gebeuren op vraag van het schepencollege of de gemeenteraad of op eigen initiatief.

De milieuraad reikt ook jaarlijks het label 'duurzaam ondernemen' uit aan bedrijven die inspanningen leveren om de CO2-uitstoot te reduceren. Meer informatie vind je op www.beerse.be/duurzaamondernemen.

Deze dienst van A tot Z