Iets melden of een klacht? Waar en hoe doe je dat?

Iets melden over een bedrijf in Beerse?
Daarvoor kan je terecht bij het meldpunt van het bedrijf in kwestie. 

Een defecte straatlamp melden?
Voor straatlampen aan gemeentewegen kan je terecht op www.straatlampen.be of op het nummer 078 35 35 00 van Fluvius.Voor straatlampen aan de gewestwegen Antwerpseweg en Turnhoutseweg kan je terecht op www.meldpuntwegen.be of op het nummer 1700.

In geval van geur- of geluidshinder, sluikstort of zwervuil, sluipverkeer, een dood dier langs de kant van de weg, gebreken aan fiets- of voetpaden, onderhoud van bermen en parken, ... kan je ook rechtstreeks terecht bij onze dienst omgeving op het nummer 014 62 25 87 of per e-mail naar omgeving@beerse.be. Kijk voor deze meldingen op https://bit.ly/Gebreken-melden

Voor alle andere meldingen en klachten gebruik je het online formulier. Jouw melding of klacht wordt vervolgens toegewezen aan de dienst die het probleem het beste kan oplossen.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld je het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Digitaal loket

Verwante producten

Gepubliceerd op woensdag 31 aug 2022 om 10:05