Meer bos voor 2340!

Nu de klimaatsverandering ook voelbaar is in onze contreien en het belang van bos alsmaar duidelijker wordt, lanceert de Vlaamse overheid subsidies om grondeigenaars te ondersteunen bij het planten van hun eigen bos. Gezonde en gevarieerde bossen zijn namelijk belangrijk voor het behoud van fauna en bosflora, voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en om het leefklimaat van de generaties na ons veilig te stellen.


Met het Klimaatplan2030 zetten we in op bebossing dat kadert binnen de campagne 'Meer bos voor Vlaanderen!'. Bij deze roept het lokaal bestuur, in samenwerking met de Bosgroep en provincie Antwerpen, haar inwoners op om mee deze ambitie waar te maken.

Voel je een zekere interesse opborrelen, neem dan alvast een kijkje op www.bosgroepen.be en surf naar jouw bosgroep: Bosgroep Kempen
Noord of neem contact met Jordan Rodriguez Milis, projectmedewerker bosuitbreiding, via +32(0)471 55 93 80 of jordan.rodriguezmilis@provincieantwerpen.be.


Enerzijds steken ze samen met boseigenaars de handen uit de mouwen om meer gezonde en weerbare bossen te maken. Anderzijds adviseert en ondersteunt de Bosgroep eigenaars van A tot Z bij hun bebossing en helpen vrijwilligers, scholen en jeugdverenigingen met de aanplant. Bovendien is het advies en lid worden van de bosgroep geheel gratis!


Ben je nieuwsgierig naar het bedrag van de subsidie, dan kan je die berekenen voor je stuk grond via de subsidiesimulator op www.bosteller.be

Gepubliceerd op woensdag 6 sep 2023 om 11:16