Marktcommissie

De marktcommissie bestaat uit de schepen van middenstand, de marktleider en drie leden, gekozen door de markthandelaars.

De marktcommissie adviseert het gemeentebestuur over de goede gang van zaken wat betreft de wekelijkse markt. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur of op initiatief van de commissie.

De leden worden aangesteld voor een termijn van zes jaar. De marktcommissie wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur van de gemeenteraad.

Personen