Mantelzorgpremie

Een mantelzorger is iemand die langdurig intensieve zorg geeft aan een vriend, familie of kennis waarbij het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig zou zijn.

Het lokaal bestuur heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers! Het mooie aan mantelzorg is immers dat de zorgbehoevende persoon langer thuis kan blijven in zijn vertrouwde omgeving. De mantelzorger kan daarom een toelage krijgen van het lokaal bestuur. Het is de zorgbehoevende die de aanvraag moet doen en het bedrag aan mantelzorger(s) kan geven als blijk van waardering.
De toelage wordt 2 keer per jaar uitbetaald (juni/juli en december/januari) en bedraagt 20 euro per maand wat dus neerkomt op een vergoeding van 240 euro per jaar.

De zorgbehoevende moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • gedomicilieerd zijn in Beerse
 • zelfstandig wonen of inwonen bij familie
 • niet in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling opgenomen zijn
 • een tegemoetkoming toegekend krijgen van:
  • De Vlaamse Zorgverzekering: mantelzorgpremie of zorgbudget voor ouderen met     een zorgnood
  • FOD sociale zekerheid: zorgbudget voor mensen met een handicap.

De aanvraag moet door de zorgbehoevende worden ingediend op het gemeentehuis en moet vergezeld zijn van:

 • een kopie van attest dat bewijs levert dat er een tussenkomst is van de Vlaamse Zorgverzekering voor mantelzorg of voor zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  of
 • een kopie van FOD Sociale Zekerheid voor zorgbudget voor mensen met een handicap

Je kan het aanvraagformulier downloaden op www.beerse.be of afhalen aan de onthaalbalies van het gemeentehuis, het Sociaal Huis en het woonzorgcentrum in de Boudewijnstraat. Bezorg het nadien aan de dienst financiƫn. Zij zorgen voor de uitbetaling.

Verwante producten

Gepubliceerd op woensdag 6 apr 2022 om 07:09