Managementteam

Volgens het Decreet Lokaal Bestuur moeten gemeente en OCMW een gezamenlijk managementteam hebben met deze taak:

"Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook de interne communicatie, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem"

In Beerse bestaat dit kernMAT uit:

  • de algemeen directeur (Elle Verwaest)
  • de financieel directeur (Rob Hendrickx)
  • de directeur personeel en organisatie (Sofie Damen)
  • de clustercoördinatoren (Katrien Paulussen van Burger & welzijn, Bruno Van den Broeck van Wonen & werken)
  • de stafmedewerker en kwaliteitscoördinator (Tim Willekens en Geri Haest)

Ook de burgemeester en andere personeelsleden kunnen deelnemen aan het managementteam.

Het kernMAT vergadert twee keer per maand. In het algemeen bespreekt het alles wat van belang is voor de hele organisatie: de visie, doelstellingen en planning, het financieel beheer en het personeelsbeheer, de dienstverlening, de interne communicatie. Het kernMAT kan daarover ook adviezen geven aan het bestuur.

Personen