Maai Mei Niet, laat het gras maar even groeien

Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin. Tuinen maken minstens 10 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen.

Ook in 2340 juichen we deze actie toe en roepen we jouw hulp in. Laat je grasmaaier in mei dus een maand lang staan en zie de planten, bloemen en insecten in je tuin opleven. Langer gras zorgt bovendien voor meer schuilplaatsen voor dieren en het helpt tegen uitdrogen van de bodem, wat dan weer een voordeel is bij drogere periodes.

Onze groendienst bekeek alvast verschillende locaties in onze gemeente waar het perfect mogelijk is om minder of niet te maaien tijdens de maand mei, en bij uitbreiding gedurende het hele jaar een aangepast maaibeheer in te voeren. Hierbij primeert uiteraard steeds de veiligheid van weggebruikers of passanten. Daarom worden veiligheidsboorden naast fiets- en wandelpaden en kruispunten gemaaid.

Mogelijke locaties waar minder gemaaid kan worden:

 • Sportvelden Rerum Novarumlaan: bermen rond de Finse piste, delen van de atletiek site
 • Middenplein park De Singel en zijkanten tegen brasserie Flor en Lambeer
 • Park Tempelhof: grasstrook tussen parking Pastoriestraat en park + zone tussen beuk en pastorie
 • Park Koetshuis: zones rond bomen, achter vijver en talud
 • Park Bastijns: zone aan knotlinde, laagte tegen achterzijden begrafenissen Verstappen en grasveld achter appartementen Van Gorp
 • De Pegger Vlimmeren: zone rond volleybalveld en achter heuvel
 • Bib Vlimmeren: grasveld naast het gebouw
 • Grasveld voor Giblo Antwerpseweg
 • Bermen Lilsedijk, Dennenlaan, Zenitlaan, Dageraadlaan,Toekomstlaan, Rouwbergskens
 • Grasveld Albertstraat ter hoogte van politiepost
 • Schransdriesstraat 81: zone rond hazelaars

Meer info? Surf naar https://maaimeiniet.be/ 

Gepubliceerd op maandag 2 mei 2022 om 07:47