Lokale overheid voor lokale ondernemers

Onze lokale overheid zet zich in voor de beste dienstverlening aan inwoners en voert jaarlijks verschillende aankopen en projecten uit. Van schoolmateriaal tot wegenonderhoud, alles wordt gefinancierd met belastinggeld.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat er hiervoor strenge procedures bestaan, die worden beschreven in de wet op de overheidsopdrachten. Zo wordt eerlijke concurrentie mogelijk, en wordt misbruik van publiek geld vermeden. Gelijkheid, transparantie en non-discriminatie staan dan ook centraal in deze wetgeving.

Een lokaal bestuur heeft een zekere vrijheid als het gaat om opdrachten die onder de € 30 000 (excl. btw) worden geraamd. Voor deze opdrachten heeft het lokaal bestuur zelf een aankoopprocedure ontwikkeld, zodat ook hiervoor de best mogelijke voorwaarden bekomen worden.

Hoe gaat dit alles praktisch in zijn werk? Onder de € 30 000 zullen vrijwel alle prijsvragen per mail verstuurd worden naar firma’s, die werden geselecteerd door de betrokken diensten. Hierbij wordt altijd bekeken of er lokale spelers zijn, die kunnen worden aangeschreven.

Boven de € 30 000 wordt de procedure verplicht afgehandeld via het platform e-Procurement van de FOD BOSA (Federale OverheidsDienst voor Beleid en Ondersteuning).

Ofwel gaat het hier om een opdracht, die gepubliceerd wordt, waar elke onderneming kan aan deelnemen ofwel wordt er een shortlist opgesteld van firma’s die het lokaal bestuur selecteert. Ook hier wordt de voorkeur gegeven aan lokale ondernemers. In dit geval krijgt de firma een mail van de FOD BOSA met een link en paswoord om zich aan te melden, de documenten van de prijsvraag te downloaden en de offerte in de Kluis van het platform te uploaden.

Dus als je een mail met logo van FOD BOSA krijgt, kijk zeker na of die niet te maken heeft met een prijsvraag van het lokaal bestuur:

Voor meer info over deze toepassing vind je via volgende link een aantal instructievideo’s: https://bosa.belgium.be/nl/bekijk-onze-demonstraties-en-instructievideos.

Je kan ook altijd voor meer informatie contact opnemen met onze aankoopdienst voor meer informatie. 

Gepubliceerd op maandag 6 nov 2023 om 09:47