Lokaal Overleg Kinderopvang

Met de komst van het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid kinderopvang (4 mei 2008)) werd het Lokaal Overleg Kinderopvang omgevormd tot een gemeentelijke adviesraad kinderopvang.

Deze adviesraad staat voor een lokaal gedragen beleid kinderopvang. Leden van de adviesraad zijn vertegenwoordigers van de gebruikers (ouders, Gezinsbond,…) en aanbieders van kinderopvang (buitenschoolse kinderopvang, kinderdagopvang,…), vertegenwoordigers van het gemeente- en OCMW-bestuur en deskundigen inzake kinderopvang (vzw KIKO, Kind en Gezin,…) van de gemeente Beerse.
De functie van voorzitter wordt uitgeoefend door een onpartijdige, onafhankelijke persoon.

De belangrijkste opdrachten van de adviesraad zijn:

  1. Het informeren van de bevolking over de kinderopvangmogelijkheden.
  2. Een beleidsplan kinderopvang samenstellen.
  3. Het bestuur adviseren wat betreft beslissingen die genomen worden over kinderopvang en de uitbouw ervan.