Lokaal bestuur Beerse en vzw De Watertoren tillen samenwerking naar hoger niveau

Armoede heeft vele gezichten. Het start vaak met financiële tekorten en al snel is armoede voelbaar op vlak van gezondheid, wonen, school, werken, sociale contacten… In tegenstelling tot andere gemeenten is in Beerse het armoedecijfer lichtjes gedaald. Door de krachten van het lokaal bestuur en vzw De Watertoren te bundelen, kan deze dalende trend stand houden.

De Watertoren is een organisatie van vrijwilligers die mentale en materiële ondersteuning biedt aan wie het moeilijk heeft, in een warme omgeving waar men zichzelf kan zijn. Kersverse voorzitter Jan Floren is sinds jaren de stuwende kracht achter de voedselbedeling ‘De groeiboom’. In samenwerking met lokale winkels, organisaties, bedrijven en voedselbanken zorgt hij ervoor dat hun voedseloverschotten terechtkomen bij de juiste mensen. Jan wil de relaties en de samenwerking met het lokaal bestuur versterken en samen werken aan armoede uitsluiten en mensen insluiten. De kracht van die samenwerking zit ‘m in een goede dialoog en onderlinge afstemming. De Watertoren is voor het lokaal bestuur dan ook een prioritaire partner op vlak van armoedebestrijding.

Allemaal digitaal

De coronacrisis deed onze samenleving versneld digitaliseren om dienst- en hulpverlening toegankelijk te houden. “Vooral mensen met beperkte financiële middelen hadden het al snel moeilijk en voelden zich uitgesloten door gebrek aan een laptop”, zegt Jan Floren.

“Digitalisering moet voor iedereen een haalbare kaart zijn. Als lokaal bestuur gingen we op zoek naar manieren om die kloof te verkleinen”, aldus Viviane Cornelissen, beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie.

Zo werd Beerse notebookpartner van Ondernemers voor Warm België (OVWB) in het project “e-inclusie, maak van je hardware heartware”. Vzw De Watertoren zorgt samen met het lokaal bestuur dat de laptops terecht komen bij de juiste gezinnen.

“Tweedehandslaptops ondergaan door ons een vakkundige kwaliteitscontrole”, zegt Mark Lens van OVWB.

“Alle data worden grondig gewist. Nadien krijgt iedere laptop een upgrade met Windows 10, Microsoft 365 onlinesuite, een antivirusprogramma. Wanneer een laptop in bruikleen gegeven wordt aan een gezin in armoede, is die ook voorzien van een laptoptas en muis.”

Pilootgemeente voor ‘Essential internet’


Beerse is sinds september 2021 pilootgemeente voor ‘Essential internet’ TEN en FIVE. Dankzij vzw De Watertoren kregen mensen, voor wie internettoegang geen evidentie is, toegankelijk en betaalbaar internet afgestemd op hun basissurfnoden.

Op de digitale trein met 5 andere Kempense gemeenten

Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout & Vosselaar willen inwoners helpen hun weg te vinden in de digitale samenleving. De prioriteit van deze stadsregionale samenwerking blijft het verkleinen van de digitale kloof. Tijdens het voortraject is het de bedoeling om organisaties en ondernemingen in een samenwerkingsverband te verenigen en de activiteiten te stroomlijnen in een ketenstructuur, waarbij vzw De Watertoren als partner betrokken is. “We vonden het als vzw belangrijk om als partner in het project Digibanken betrokken te zijn. We bezegelen ons engagement in een intentieverklaring”, voegt Jan Floren toe.

Het lokaal bestuur timmert met diezelfde Kempense gemeenten aan de opmaak van een e-inclusiebeleid

Samen met Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar werkt het lokaal bestuur een e-inclusiebeleid uit. Burgers uit elk lokaal bestuur worden betrokken, met bijzondere aandacht voor kansengroepen door de oprichting van een burgerplatform. Het team van De Watertoren ontmoet heel wat mensen uit de kansengroepen. Zij zullen het lokaal bestuur helpen om kandidaten te vinden die mee willen denken op het burgerplatform.

Gepubliceerd op maandag 28 mrt 2022 om 10:49