Laat van je horen voor het speelweefselplan

Het lokaal bestuur Beerse heeft de ambitie om in de komende jaren actief te werken aan haar sport- en speelweefsel. Recent werd een opdracht uitgeschreven om dit speelweefselplan uit te werken. De opdracht bestaat erin om op basis van dialoog en onderzoek te komen tot een visie voor het toekomstige speelweefsel met focus op belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. Sociaal-ruimtelijk onderzoeksbureau Endeavour zal in samenwerking met cartograaf Manuel Claeys Bouuaert dit speelweefselplan uitwerken.

Het belang van een sterk speelweefsel(plan)

Informele groene plekken om te spelen zijn vandaag steeds minder spontaan beschikbaar en toegankelijk voor kinderen. De bedoeling van dit speelweefselplan is om meer ruimte te scheppen voor de behoeften van de jongste Beersenaren. Enerzijds is het belangrijk om voldoende open en groene ruimte voor hen te voorzien, liefst onder de vorm van prikkelende en stimulerende speelomgevingen. Anderzijds is het ook van belang om deze plekken op een veilige manier met elkaar te verbinden. Het speelweefsel wordt zo een aanééngesloten netwerk van speelruimtes (of knooppunten) dat strategisch kan worden ingezet om iedere inwoner te voet of per fiets binnen de 5 (tot max. 10) minuten van zijn/haar woonst op een veilige manier toegang te geven tot een kwaliteitsvolle speel- en/of groen ruimte.

Timing 

Deze opdracht is opgedeeld in drie verschillende fases. In de analysefase trachten we de kansen voor een speelweefselplan in kaart te brengen. We leren hierbij de verschillende speelplekken op wijkniveau kennen door de ogen van de kinderen en andere actoren in de wijk. Hoe gebruiken de jongeren en kinderen vandaag de dag de bestaande plekken voor spelen en sporten? Daarbij brengen we de plekken in kaart waar het speelweefselplan zich kan gaan uitbreiden.

In de tweede fase starten we met het speelweefselplan vorm te geven door interactieve leer -en speelmomenten met diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, jonge ouders en ouderen). Participatie staat in deze fase centraal. Zo zullen we in gesprek gaan met de jeugdraad om de belangen van de jongeren uit Beerse mee te nemen in de opdracht en zal tijdens de Roefeldag uitgebreid de tijd genomen worden om samen met jongere kinderen na te denken over hun (toekomstige) speelomgevingen. De ruimte wordt hierbij uitgetest en ideeën voor concrete vormgeving op diverse locaties komen tot stand.

Tot slot werken we in de derde fase toe naar visueel prikkelend beleidsdocument dat duidelijk zal maken hoe het speelweefsel in de toekomst verder kan ontwikkeld worden. Waar liggen kansen om bepaalde plekken op te waarderen of beter met elkaar te verbinden? Daarbij werken we een dynamische kaart uit. Deze kaart toont wat er al is en omvat alle info over het toekomstig speelweefsel op een bevattelijke en wervende manier.

Laat van je horen tijdens de leer- en speelmomenten

Eerst willen we een goed overzicht krijgen van hoe vandaag kinderen, jongeren en ouders de verschillende sport- en speelplekken gebruiken. Wat werkt er goed? Wat mis jij nog in de buurt?

Workshop met jongeren (15 – 22 jaar) – vrijdag 24 juni 2022

We hebben jouw hulp nodig. Vrijdag 24 juni organiseren we een interactieve workshop met jongeren om na te denken over hoe we het leven in Beerse nog toffer kunnen maken. Waar spreek je af met vrienden? Hoe ga je naar school? Is er genoeg ruimte voor jongeren in 2340? Het team van participatiebureau Endeavour hoort graag je ideeën. Ben je tussen 15 en 22 jaar en wil je mee nadenken over de toekomst van Beerse? Aarzel niet en schrijf in via https://endeavours.typeform.com/to/FOUjYtlq

  • Locatie: Jeugdhuis Den Beir
  • Start: 17 uur
  • We voorzien heerlijke croque-monsieurs en de nodige verfrissing 😊

Laat van je horen tijdens de Roefeldag – zaterdag 25 juni 2022

Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen hun stem laten horen tijdens de Roefeldag. Het team van Endeavour zal hen betrekken tijdens leer- en speelmomenten op ons roefelterrein. Ook ouders zijn die dag van harte welkom om hun mening te delen over het huidig aanbod speelpleintjes in de buurt. Je kan ons op zaterdag 25 juni 2022 terugvinden op het roefelterrein in het Nief Park.

Gepubliceerd op vrijdag 3 jun 2022 om 09:47