Ruime omgeving Pastoriestraat verkeersveiliger en gewapend tegen wateroverlast

In december vorig jaar zijn de rioleringswerken in de Pastoriestraat en de Abdijstraat gestart. Het ideale moment om er dit voorjaar ook boven de grond enkele ingrepen uit te voeren die passen in het pas goedgekeurde mobiliteits- en hemelwaterplan van het lokaal bestuur. Bedoeling is om tegen de zomer klaar te zijn.

Concreet gaat het om:

1. ingrepen die de verbinding tussen de schrijverswijk (Stijn Streuvelsstraat, Guido Gezellestraat, Ernest Claesstraat; Felix Timmermansstraat, Hendrik Consciencestraat, Jozef Simonsstraat, Pastoriestraat, Renier Sniedersstraat) en het centrum verkeersveiliger maken

2. ingrepen die wateroverlast in diezelfde wijk en in aangrenzende straten moeten voorkomen

Veilige verbinding tussen schrijverswijk en het centrum

De Pastoriestraat verbindt de schrijverswijk met het centrum. Het is ook de directe weg naar basisschool De Singel. Jammer genoeg is de straat ook een vaak gebruikte sluiproute voor autoverkeer van en naar de Turnhoutseweg (N12) dat de Bisschopslaan wil vermijden. Het maakt het er onnodig druk en een pak minder veilig voor fietsers en voetgangers.

Om de verkeersdruk op de Pastoriestraat drastisch te verlagen, zocht het bestuur naar een oplossing die tegelijk het sluipverkeer weert, de schrijverswijk opnieuw leefbaar maakt én extra aandacht heeft voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Daarom kozen we voor een verkeersfilter in de Pastoriestraat ter hoogte van brasserie Flor. Het wordt een soort van ‘knip’, die ervoor moet zorgen dat de straat autoluw wordt en in principe dus enkel dient voor wie er woont of bezoek ontvangt.

Hoe doen we dat?

 • Het gedeelte van de Pastoriestraat tussen het kerkplein en de Stijn Streuvelsstraat maken we enkel nog toegankelijk voor trage weggebruikers. Voetgangers, rolstoelgebruikers en tweewielers (inclusief gemotoriseerd verkeer t.e.m. klasse A) zullen er dus wel nog door kunnen.
 • Het stukje Pastoriestraat langs het kerkplein dient enkel nog als parkeerplaats of als doorgang naar de parking op het kerkplein.
 • We leggen een fietspad aan langs park Tempelhof.

Wat krijg je ervoor in de plaats?

 • We maken komaf met doorgaand verkeer en dus ook met de bijhorende geluidsoverlast.
 • De wijk wordt opnieuw een leefbuurt.
 • Er komt meer ruimte voor groen en ontmoeting.
 • Kinderen en ouders die via de nieuw ingerichte route langs park Tempelhof richting school De Singel fietsen, komen niet meer in conflict met parkerende auto’s en kunnen zich vlot en veilig verplaatsen.

Park Tempelhof, groen hart van Beerse centrum

Met de heraanleg van de Pastoriestraat maken we van park Tempelhof een open park. Zo’n mooie groene zone nodigt zonder twijfel uit om er eens wat vaker door te wandelen, te fietsen of er zelfs wat langer te vertoeven op een zonnige dag. Daarnaast maken we ook de verbinding met park De Singel. Schoolgaande kinderen kunnen hier in alle veiligheid de doorsteek maken van het ene naar het andere park.


Klimaatvriendelijk en waterbewust

Bij de geplande ingrepen in de Pastoriestraat hebben we uiteraard ook aandacht voor het veranderende klimaat. De herinrichting van de Pastoriestraat, het verleggen van de Laak en de heraanleg van park Tempelhof zal zo gebeuren, dat de buurt gewapend is tegen zowel overvloedige regen als tegen langere droogte en hitte. Weerfenomenen die we in de toekomst steeds vaker het hoofd zullen moeten bieden. Hoe we dat aanpakken, zetten we hieronder op een rijtje.

1. We verleggen de Laak
Momenteel loopt de Laak in een buis onder de Pastoriestraat vanaf de Guido Gezellestraat tot aan de muur langs park Bastijns. Daar komt de Laak terug boven en loopt ze verder richting Bisschopslaan. Deze inbuizing is moeilijk te onderhouden, met af en toe verstoppingen en wateroverlast tot gevolg. Daarom halen we deze inbuizing nu weg en geven we de Laak meer ruimte in een nieuwe open bedding in het park.

2. We vergroenen de straatbermen
Vergroening zorgt ervoor dat regenwater in de grond kan infiltreren. Dat is belangrijk om het grondwater op peil te kunnen houden en zo de effecten van de toenemende droogte te beperken.


Het grote geheel

Vanwaar komt nu deze beslissing? Wel, die ging niet over één nacht ijs. Integendeel, al deze ingrepen kaderen in het zorgvuldig uitgedokterde mobiliteitsplan dat door de gemeenteraad van Beerse goedgekeurd is op 28 april 2022. Daarbij staat één centraal doel voorop: ruimte creëren voor fietsers en voetgangers. Daarom selecteerden we een aantal lokale routes die we inrichten als verkeersveilig en -vriendelijk alternatief voor de zwakke weggebruiker.

 • In de Tempelstraat versmalden we de rijweg voor auto’s met als resultaat een breder voetpad.
 • In de Abdijstraat komt een nieuw voetpad over de volledige lengte van de straat.
 • Het kruispunt met de Bisschopslaan / Tempelstraat / Abdijstraat werd verhoogd aangelegd.
  Het doel? De snelheid van het autoverkeer doen dalen. Er verdwenen ook een aantal parkeerplaatsen om zo de zichtbaarheid op het kruispunt vanuit de Abdijstraat te verbeteren en oversteken veiliger te maken.
 • Viel het je op dat het fietspad langs de Bisschopslaan op het kruispunt rood gemarkeerd is? Dat komt de zichtbaarheid er ten goede.
 • Het kruispunt Abdijstraat / Pastoriestraat krijgt een andere inrichting. De Abdijstraat zal haaks aansluiten op de Pastoriestraat. Dat zet automobilisten meer aan om effectief te stoppen alvorens het kruispunt op te rijden. Bovendien verbetert zo ook de zichtbaarheid op de voetgangers en fietsers in de Pastoriestraat.


Het mobiliteitsplan op de kaart bekijken? Dat kan op www.gewoongaan.be/map. Klik in de legende op “zoom voor meer detail’ en dan zie je welke acties er in Beerse gepland staan.
Lees je graag het hele plan? Surf dan naar www.gewoongaan.be/mobiliteitsplan.

Hemelwater- en droogteplan

Tot slot wordt ook de uitvoering van ons hemelwater- en droogteplan - dat op de gemeenteraad van 19 mei 2022 is goedgekeurd – stilaan meer zichtbaar in het straatbeeld.

 • Overstromingsgebied Laakland tussen de Eikenstraat en de Heibergstraat
 • Langs de verbrede voetpaden van de Tempelstraat hebben we op veel plaatsen plantvakken ingericht. Die zorgen ervoor dat al het regenwater niet meer automatisch naar de riolering vloeit, maar ter plaatse in de grond infiltreert.
 • Ook in de Tempelstraat hebben we de Laak verlegd. Dat liet ons toe om er een nieuwe toegang tot park Echelpoel te maken.
Gepubliceerd op dinsdag 14 feb 2023 om 08:54