Buitenschoolse kinderopvang

Inhoud

IBO Beerse biedt opvang aan kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar die wonende of schoolgaand zijn te Beerse!

De ontwikkeling van het kind staat centraal in onze kinderopvang. Kinderen moeten zich prettig, zelfzeker en thuis voelen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze met grote en kleine problemen bij een luisterend oor terecht kunnen. Daarom is het deelnemen van de kinderen in de werking en het stimuleren van hun eigen initiatief heel belangrijk.

Een kind dat zich welkom voelt, dat een grote stimulans naar zelfstandigheid en zelfontplooiing krijgt, zal een beter zelfbeeld ontwikkelen.

Onze kinderopvang wil optimale kansen bieden aan elk kind in de opvang. Dit betekent dat we rekening houden met wat je kind aankan. Je kind moet zich in de groep (psychisch) en in de opvangruimtes (fysiek) veilig kunnen voelen.

Kinderen kunnen vrij kiezen en initiatieven nemen hoe ze zich willen uitleven in de opvang. Soms organiseren we specifieke activiteiten; sport-, spel-, dans- of knutselactiviteiten. 

We proberen de kinderen te stimuleren in hun zelfvertrouwen. Dit doen we door ze aan te spreken op wat ze al kennen en kunnen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met hun voorkeuren. We stimuleren de kinderen om zelf initiatief te nemen. 

De begeleiding gaat informeel en persoonlijk met de kinderen om. Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt.

Voor ons is kinderopvang gelijk aan spelen en plezier maken, ontdekken, vriendjes maken, genieten en leren.

Gemeentelijke kinderopvang

Tijdens het schooljaar

De opvang van je kind is gekoppeld aan de school waar je kind schoolloopt.

Soms wordt de opvang fysiek georganiseerd op de schoollocatie, soms is de opvanglocatie op wandelafstand van de school. De kinderen worden dan door de medewerkers van de kinderopvang opgehaald op school.

Je reserveert de nodige opvang via de onlineapplicatie.

Opvang kan aangevraagd worden voor de ochtendmomenten tot de avond voordien om 18 uur, voor de avondmomenten kan je tot 12 uur 's middags van dezelfde dag nog reserveren.

Woensdagmiddagopvang kan gereserveerd worden tot de avond voordien om 18 uur.

Pedagogische studiedagen worden ten laatste 5 dagen op voorhand aangevraagd en gaan pas door wanneer er minstens voor 5 kinderen opvang wordt gevraagd.

Opvang annuleren binnen de hierboven beschreven periode, kan enkel met een doktersbriefje.

Buiten deze periode kan je zelf de opvangvraag eenvoudig verwijderen.

Tijdens vakantieperiodes

Vakantieopvang wordt georganiseerd op 3 verschillende locaties:

Schransdries: tijdens korte vakanties voor lagere school en kleuters, tijdens de zomervakantie enkel kleuteropvang

Locomotiefje: tijdens paasvakantie en zomervakantie enkel opvang lagere school

Bengeltjes: opvang voor kleuters en lagereschoolkinderen van Vlimmeren of die in Vlimmeren naar school gaan.

Telkens bij de aanvang van een nieuw jaar worden de data bekend gemaakt vanaf wanneer er ingeschreven kan worden voor vakantieopvang.

Deze inschrijvingen hebben een heel duidelijk startmoment en een beperkt aantal kinderen die kunnen deelnemen. Opvang reserveren doe je via de onlineapplicatie i-school.

Wanneer het maximum aantal kinderen per dag wordt overschreden wordt er een reservelijst aangelegd.

Voorwaarden

We kunnen je kind pas opvangen nadat de gegevens van je kind verwerkt zijn.

Je kan de gegevensfiche online invullen via "Aanvraag starten", of je kan deze fiche ook opvragen bij onze medewerkers.

Wanneer deze gegevens verwerkt zijn, krijg je van ons de inloggegevens waarmee je online opvang kan reserveren.

Liefst laten wij de ouders samen met de kinderen kennismaken met onze werking. 

Kinderen kunnen meespelen en het spelaanbod ontdekken, terwijl ouders met hun kleine en grote vragen terecht kunnen bij een medewerker.

Hiervoor maak je best op voorhand een afspraak.

Procedure

Wanneer je kind voor de eerste maal naar IBO komt, is het nodig om een afspraak te maken met de coördinator. Tijdens je eerste bezoek krijg je een rondleiding in ons IBO en algemene informatie over onze werking. Ook de praktische afspraken worden besproken en het huishoudelijk reglement wordt overlopen.

Wat meebrengen

  • geel klevertje van het ziekenfonds
  • rijksregisternnummer van de persoon bij wie het kind ten laste is

Voor wie

Burger