Wat betekent het herstelplan van het lokaal bestuur voor jou als inwoner?

Het lokaal bestuur staat voor een uitdagende besparingsopdracht de komende drie jaar. Niet alleen de energiefacturen wegen door, ook de opeenvolgende indexeringen van onze directe (personeels)kosten maken dat we onze budgetten en processen moeten herbekijken en anders zullen inzetten. In nauw overleg tussen personeel en bestuur werkten we een pakket aan maatregelen uit. We vertrekken daarbij vanuit twee uitgangspunten: er vallen geen naakte ontslagen bij het gemeentepersoneel en de factuur rekenen we niet door aan de burger in de vorm van een algemene belastingverhoging.

We willen benadrukken dat het om een herstelplan gaat. Een reeks van zowel vaste als tijdelijke ingrepen en beslissingen die enerzijds onze uitgaven en inkomsten in evenwicht houden en anderzijds de deur open houden voor nieuwe investeringen door bewuste keuzes te maken. Want tegen 2025 willen we opnieuw financieel gezond zijn. We moeten onze boekhouding weer in balans zien te brengen, zodat we financiële ruimte creëren (= meer inkomsten dan uitgaven) om onze leningen verder af te betalen en nieuwe investeringen te kunnen doen.

Het is dus een én-én-verhaal: extra letten op de dagelijkse uitgaven, alleen doen wat echt noodzakelijk is, slim en duurzaam investeren, zorgen voor bijkomende ontvangsten en een gezond beheer van ons patrimonium. Maar ook energiebesparende maatregelen dragen hier aan bij.

Wat merk jij daar als inwoner van 2340 van?
Dat we tijdelijk moeten bijsturen om ons budget weer in evenwicht te krijgen, hoeven we niet meer onder stoelen of banken te steken. Jij als inwoner zal daarvan misschien in het straatbeeld wel iets merken, maar zo min mogelijk in je portefeuille. Om de kloof tussen onze inkomsten en directe oplopende kosten, zoals personeel en dagelijkse uitgaven, niet nóg groter te maken, hebben we enkele gebruikerstarieven wel moeten indexeren.

 • Zaken of projecten die niet prioritair zijn, worden uitgesteld.
 • Tegelijk is en blijft het uitgangspunt om de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet te verhogen.  
 • Onze dienstverlening blijft gegarandeerd, want dat is voor jou als inwoner het belangrijkste.
 • Tarieven van bepaalde producten en diensten passen we aan in verhouding met de werkelijke kost, bijv. de prijzen in het woonzorgcentrum en de serviceflats, een zwembeurt bij Sport Beerse, een voorstelling bij Vaart en kinderopvang, … We houden hierbij wel rekening met de noden van onze meest kwetsbare inwoners en verenigingen.
 • Het lokaal bestuur blijft het verenigingsleven en partnerorganisaties van 2340 subsidiëren. Verbinding en ontmoeting zijn twee zaken waar we niet aan willen raken. Beerse moet blijven bruisen!
 • Personeelsvervangingen beperken we tot een strikt minimum.
 • Straatverlichting zal gedoofd worden tussen 23 en 5 uur om zo te besparen op onze energiefactuur.
 • Bermen zullen anders maar wel duurzamer beheerd worden. Minder maaien bespaart kosten en leidt bovendien tot meer biodiversiteit en zorgt voor minder opwarming.
 • Het proefproject rond centrale containers/bladkorven bij ons gemeentelijk magazijn De Loods wordt verder uitgerold.

Wordt er tussen nu en 2025 dan helemaal nergens meer in geïnvesteerd?
Toch wel. De acties uit ons herstelplan laten ons toe te blijven investeren en onze openstaande schuld sterk binnen de perken te houden. In 2025 zal onze schuld nog ongeveer 14,5 miljoen euro bedragen, wat te vergelijken valt met de schuld van eind 2018. In 2012 bedroeg die zelfs een slordige 24 miljoen euro.

In de periode 2020-2025 zullen we in totaal 25 miljoen investeren, waarvan nog zo’n 10 miljoen in 2023-2025. We versnellen de uitrol van ons duurzaam patrimoniumplan met een pak duurzame energiemaatregelen. Denk maar aan o.a. zonnepanelen en extra isolatie voor onze gemeentelijke gebouwen.

Daarnaast investeren we ook sterk in betere ondersteuning van onze veiligheidsdiensten. Zo zal het aantal agenten in onze politiezone sterk uitgebreid worden.

Er zijn ook een aantal projecten die we koste wat het kost toch willen finaliseren of opstarten, omdat ze nu eenmaal hoognodig zijn. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Rioleringswerken in het centrum van Beerse (Schrijverswijk, Abdijstraat, Pastoriestraat, Boudewijnstraat/Molenberg)
 • Fietspad Vlimmeren-Wechelderzande
 • Herstelwerken volgens wegeninventaris met op de planning in 2023 Hei-ende en Heibergstraat
 • Alle detailstudies rond de ontsluiting van de kanaalzone met budgetten voor de grondverwerving en de start van de werken

Heb je zelf nog vragen, opmerkingen of ideeën i.v.m. ons herstelplan?
Laat het ons gerust weten per mail naar financien@beerse.be

Gepubliceerd op vrijdag 23 dec 2022 om 09:14