Lokaal bestuur werkt aan ambitieus herstelplan voor periode 2023-2025

Het lokaal bestuur staat voor een zware besparingsopdracht de komende jaren (2023, 2024 en 2025). Geen fijne opdracht en tegelijkertijd ook een moeilijke opdracht, maar wel noodzakelijk. Daarbij ligt de focus op een evenwichtig en duurzaam meerjarenplan zonder naakte ontslagen, maar ook zonder algemene belastingverhoging.

Momenteel staan veel Vlaamse steden en gemeenten voor de uitdaging om hun budget, dat door de inflatie uit balans is gebracht, opnieuw in evenwicht te brengen. Ook 2340 maakt zich op voor een besparingsgolf. Daarom bracht het bestuur de afgelopen maanden een reeks van besparingsmaatregelen in kaart, zonder daarbij te moeten snoeien in personeel. Diensten en medewerkers werden nauw in dat proces betrokken. Dankzij dat engagement kreeg een aangepast meerjarenplan voor het resterende deel van deze legislatuur (2023 – 2025) vorm.


Finaliseren en valideren
Nadat de financieel directeur op de gemeenteraad van oktober een eerste stand van zaken gaf van de uitdagingen rond het aanpassen van het meerjarenplan, gaf het bestuur tijdens de gemeenteraad van 24 november 2022 een presentatie met daarin een update van het pakket aan maatregelen. Alle plannen worden de komende dagen gefinaliseerd. Het college van burgemeester en schepenen zal die vervolgens valideren.


Belangrijkste uitgangspunten
Om duidelijke keuzes te maken in de uit te voeren of te schrappen acties van het meerjarenplan, hanteerde het bestuur een aantal uitgangspunten. Die moeten leiden tot een haalbaar en duurzaam herstelplan met een gezonde mix van tijdelijke en structurele maatregelen.

  • De focus wordt gelegd op visies en strategische lijnen uit het meerjarenplan met de creatie van een beleidsmarge voor de legislatuur 2025-2030.
  • Zaken of projecten die niet prioritair zijn, worden uitgesteld.
  • Tegelijk is en blijft het uitgangspunt om geen algemene belastingverhoging uit te voeren.  
  • Het bestuur kiest ervoor om geen naakte ontslagen door te voeren met het oog op veerkracht en verbondenheid van de medewerkers.
  • Zijn er alternatieven om de dienstverlening te blijven garanderen? Dan wordt die keuze in overweging genomen. De kerntaak van de dienstverlening blijft het belangrijkste voor de inwoners.
  • Tarieven worden aangepast aan de inflatie met oog voor de gemeenschap.
  • Het lokaal bestuur blijft het verenigingsleven en partnerorganisaties van 2340 subsidiëren.


Hoe nu verder?
Op 12 december staat er nog een commissie Financiën en Planning op de agenda met de cijfers en acties uit het meerjarenplan 2022-2025 en de jaaractieplannen voor 2022 en 2023. Tot slot verschijnt alles nog een laatste keer voor de gemeenteraad van 22 december.

Voor meer details verwijzen we naar de aparte presentatie hieronder die vandaag tijdens de gemeenteraad werd gegeven.

Gepubliceerd op donderdag 24 nov 2022 om 20:15