Herinrichting Nieuwe Dreef

Gepland
Start: 01-01-2028
Einde: 31-12-2029
Volledige vernieuwing met ook gescheiden riolering + aanleg veilige rijweg met vrijliggend dubbelrichtingsfietspad

De nieuwe ontsluitingsweg voor de kanaalzone valt gedeeltelijk samen met de bestaande Nieuwe Dreef. De rijweg wordt volledig heringericht met parkeerstroken, meer groen en vrijliggende fietspaden.