Huize Bastijns krijgt herbestemming door erfpacht

Op de gemeenteraad van donderdag 28 maart werd beslist over de toekomst van Huize Bastijns. Het gebouw op Bisschopslaan 5 krijgt een nieuwe bestemming. Het lokaal bestuur besliste om het huis in erfpacht te geven en op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar, die er bij voorkeur een gesubsidieerde baby- en peuteropvang in wil onderbrengen. Op die manier blijft het bestuur werken aan de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op haar grondgebied en kan het pand een antwoord bieden op de nood aan extra opvangplaatsen. 

Duurzaam patrimonium  

In de visie op patrimonium, die door de voltallige gemeenteraad in 2022 werd goedgekeurd, kiest het lokaal bestuur bewust voor minder, maar duurzamere en beter gebruikte gebouwen. De algemene visie op patrimonium maakte daarom plaats voor een vastgoedplan met duidelijke richtlijnen over hoe we zullen omgaan met onze gemeentelijke gebouwen.  

Het vastgoedplan laat toe om bij nieuwe ruimtelijke behoeften altijd eerst te kijken naar de mogelijkheden binnen het bestaande patrimonium met erfgoedwaarde, zowel in eigen bezit als in bezit van andere openbare partners. Huize Bastijns is één van de projecten uit het gemeentelijk vastgoedplan waarvoor nu dus een nieuwe functie gezocht wordt. 

Wiegwijs 

Met het zicht op een erfpacht voor Huize Bastijns nam het lokaal bestuur initiatief om de toenmalige actieve gebruikers naar een andere locatie toe te leiden. Zo kon Wiegwijs tijdelijk haar dienstverlening aanbieden in het gebouw van de Christelijke Mutualiteit in Vredestraat 11. Intussen kunnen we bevestigen dat Wiegwijs een nieuw onderkomen zal vinden boven het Bpost-kantoor in de Lindenlaan. De verhuis zal in het voorjaar van 2025 een feit zijn. 

Tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters  

Omdat 2340 al langer kampt met onvoldoende opvangcapaciteit voor baby’s en peuters en het bestuur graag wil blijven werken aan het vergroten van het kinderopvangaanbod op haar grondgebied, zag het in Huize Bastijns de ideale locatie om er door middel van erfpacht – maar onder voorwaarden en in lijn met het gemeentelijk vastgoedplan - de nood aan extra kinderopvang te faciliteren. Dat voorstel werd door de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2024 goedgekeurd. 

Het bestuur wil er bij voorkeur gesubsidieerde baby- en peuteropvang huisvesten. Zo’n gesubsidieerde kinderopvang moet werken met tarieven die gerelateerd zijn aan het inkomen van de ouders. Daardoor wordt de betaalbaarheid beter gegarandeerd. Nu de herbestemming door erfpacht vaststaat, gaat het lokaal bestuur op zoek naar een nieuwe eigenaar die minstens 14 gesubsidieerde opvangplaatsen wil bieden.
 
Het is aan de nieuwe eigenaar om op eigen verantwoordelijkheid en kosten te bekijken in welke mate – en binnen de stedenbouwkundige mogelijkheden - renovatie nodig is om zo minstens te voldoen aan de noodzakelijke (wettelijke/reglementaire) vereisten voor het vestigen van een kwalitatieve baby – en peuteropvang. Ten laatste op 1 januari 2026 moet de baby- en peuteropvang de deuren kunnen openen. 

Hoe stel je je kandidaat?

Kandidaat-eigenaars moeten ten laatste op 6 mei 2024 om 12 uur een dossier indienen met betrekking tot de herbestemming van Huize Bastijns, volledig in lijn met de inhoud en procedure uit de gunningsleidraad via patrimonium@beerse.be

Het dossier wordt vervolgens beoordeeld op volgende 3 criteria: 

  1. Kwaliteit, renovatie en exploitatie van het onroerend goed 
  2. Financieel plan
  3. Plan van aanpak inclusief timings 

Bijlage_1_Leidraad_huize_Bastijns.pdf360,5 Kb(pdf)

Gepubliceerd op vrijdag 29 mrt 2024 om 12:00