Heraanleg Steenbakkersdam (west) - Polendam - Rijkevorselseweg

Gepland
Start: 01-01-2025
Einde: 31-12-2026
In de laatste fase van het project 'ontsluitingsweg' staat de herinrichting van het kruispunt Rijkevorselseweg met de geknikte weg tot aan brug 6 op de planning.

In 2029 en 2030 breekt normaal de laatste fase aan in de realisatie van de ontsluitingsweg.

Op de planning staan dan volgende werken:

  • herinrichting weg + verbetering en aanpassing fietspaden Rijkevorselseweg
  • herinrichting weg en aanleg fietspaden Polendam
  • aanpassing kruispunt Polendam - N132 - brug 5
  • eventuele aanpassing Steenbakkersdam west
  • oversteek fietssnelweg over brug 4 + aanpassing kruispunt Steenbakkersdam - brug 4