Haalbaarheidsstudie Bisschopslaan 56

Gerealiseerd
Start: 19-09-2022
Einde: 03-04-2023

Studiebureau Sweco kreeg de opdracht om samen met de stuurgroep te onderzoeken in welke mate het ruimtelijk en financieel haalbaar is om op de site van Bisschopslaan 56 een energieneutraal dienstverleningscentrum te realiseren waar de administratieve diensten en Vaart
gehuisvest worden. De buitenschoolse kinderopvang en het Huis van het Kind worden niet mee opgenomen in dit project. Ook de politie zal niet mee verhuizen. Zij bekijkt intussen zelf de verschillende opties voor een nieuw kantoor op hun huidige locatie.

Sweco hield in het rapport van 3 april 2023 voor de finale scenario's rekening met de opmerkingen en suggesties van de belangrijkste adviesinstanties die tijdens de vergunningsfase moeten worden geraadpleegd.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het behoud van de erfgoedwaarde van het bestaande gebouw en de beukendreef
  • Het wegwerken van de schimmelproblematiek
  • De impact van watergevoeligheid op de uitbreiding van het gebouw + de kostenraming
  • De aandacht voor aanwezigheid van vleermuizenbunkers en gierzwaluwnesten
  • De groene omgeving van park Echelpoel doortrekken aan de voorzijde van de site
  • De belangrijkste aandachtspunten binnen het lokaal ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid meenemen
  • De impact op de buurt zoals bv. parkeren, juiste wegverbindingen, …


Elke partij erkent dat de haalbaarheidsstudie het startpunt is voor de volgende fase met de opmaak van een bestek voor het aanstellen van een ontwikkelaar en het uittekenen van een ontwerp. In die fase wordt meer duidelijkheid gegeven over:

  • de definitieve grootte van het gebouw en de m²-verdeling
  • de extra kost van de watergevoelige grond en funderingen
  • oplossingen om de schimmelproblematiek op te lossen en te voorkomen