Gemeenteraad geeft groen licht voor gunningsleidraad dienstverleningscentrum op site Bisschopslaan

Op donderdag 30 mei heeft de gemeenteraad opnieuw een belangrijke stap gezet richting het nieuwe dienstverleningscentrum op site Bisschopslaan 56. Na de goedkeuring van de plaatsingsprocedure en selectieleidraad in december, keurde de gemeenteraad gisterenavond de gunningsleidraad goed en werden drie kandidaat-bouwteams geselecteerd. Die hebben tot 12 november dit jaar de tijd om hun offertes en voorontwerpen in te dienen.

Op 28 april 2023 gingen alle politieke partijen van Beerse akkoord om verdere stappen te zetten in de realisatie van een dienstverleningscentrum in de Bisschopslaan 56, op de site waar ook het oude gemeentehuis staat. Iedereen erkent de resultaten van de haalbaarheidsstudie die werd uitgevoerd door studiebureau Sweco: de bouw van een dienstverleningscentrum op die site is ruimtelijk en financieel mogelijk. Om hun voornemen extra kracht bij te zetten, werd ook een gezamenlijke engagementsverklaring ondertekend. Die moet garanderen dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 verder gewerkt kan worden aan het nieuwe dienstverleningscentrum. 
 
Het lokaal bestuur zet met deze keuze verder in op de uitbouw van een klantvriendelijke dienstverlening op 1 centrale én een voor de burger goed bereikbare plaats. Dat laat ons toe efficiënter te werken en de burger een beter antwoord te geven. Tegelijkertijd creëert het ook een gezonde werkplek met meer verbinding tussen diensten en medewerkers onderling. Dat draagt bij aan het welzijn van het personeel. Bedoeling is om het nieuwe gebouw optimaal in te zetten, zowel voor de diensten van het lokaal bestuur als voor verenigingen, inwoners en externe partners. 

Drie kandidaten kunnen aan de slag

Eind 2023 werden de plaatsingsprocedure en selectieleidraad goedgekeurd voor zowel het dienstverleningscentrum (Bisschopslaan 56) als de private ontwikkeling (Heilaarstraat 6 / Peerdekensstraat 22). Uit de aanmeldingen selecteerde een jury drie kandidaat-bouwteams: Van Roey NV, Vanhout NV en Vanderstraeten NV.  

Gunningsleidraad en volgende stappen

De geselecteerde kandidaten krijgen nu tot 12 november 2024 de kans om een offerte met voorontwerp in te dienen op basis van het uitgewerkte bestek dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei. 

In de gunningsleidraad staat beschreven wat de verwachtingen zijn van het dienstverleningscentrum. Het zal een combinatie worden van een traditioneel gemeentehuis met administratieve diensten, maar ook vrijetijdsdienst Vaart (inclusief bibliotheek en het museum Transfo 2340) en vergaderruimtes die door verengingen gebruikt kunnen worden, zullen er onderdak krijgen. Het gebouw moet opgaan in de omgeving en integreren in park Echelpoel. Daarnaast moet het ontwerp ervoor zorgen dat het park meer toegankelijk wordt vanaf de Bisschopslaan. 

Omwille van de positieve reacties blijven de burgerlijke huwelijken doorgaan in het mooie Koetshuis, in park Tempelhof, aan de overkant van de Bisschopslaan. 

Ieder voorstel zal grondig bekeken worden, met als doel in het voorjaar van 2025 een definitief bouwteam aan te stellen. Daarna volgt in 2025 de opmaak van het definitieve ontwerp en de aanvraag van de nodige vergunningen. Streefdoel is om in de loop van de volgende legislatuur het dienstverleningscentrum effectief in gebruik te nemen.  

Private ontwikkeling

Aansluitend op de ingebruikname van het dienstverleningscentrum zal hetzelfde bouwteam de site in de Heilaarstraat, waar nu de bibliotheek en burgerzaken zijn gehuisvest, privaat ontwikkelen tot een kwalitatief woonproject met aandacht voor openbaar groen, inclusief een doorsteek tussen de Heilaarstraat en Peerdekensstraat.

Gepubliceerd op vrijdag 31 mei 2024 om 09:00